Slovník pojmov

2 4 A B C Č D E F H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

230 V

Ide o hodnotu striedavého napätia v jednom fázovom vodiči našej rozvodnej siete (teda aj v zásuvke u vás doma).

400 V

Ide o hodnotu striedavého napätia medzi ktorýmikoľvek dvoma fázovými vodičmi v trojfázovej rozvodnej sústave. V minulosti sa používala hodnota 380 V.

AC

Pozri pojem striedavý prúd.

AFDD

Pozri pojem oblúková ochrana.

Ampér (A)

Základná jednotka elektrického prúdu. Pri nižších prúdoch sa používa aj jednotka miliampér (značka mA, pričom 1 A = 1 000 mA).

Bernard svorka

Ide o špeciálnu svorku, ktorá sa používa na vodivé pospájanie neživých častí kvôli vyrovnaniu potenciálu. Bernard svoriek je viacero typov, napr. na potrubie či pod umývadlovú alebo sprchovú batériu.

Bleskoistka

Pozri pojem zvodič prepätia.

Bleskozvod

Ide o sústavu zariadení, ktorá tvorí tzv. vonkajšiu ochranu objektu pred bleskom. Úlohou bleskozvodu je zachytiť bleskový výboj a bezpečne ho zviesť do zeme tak, aby pritom neprišlo k poškodeniu stavby alebo elektroinštalácie.

Bužírka

Návlek na vodiče z izolačného materiálu. Väčšina bužírok sa teplom zmrští (môžete použiť teplovzdušnú pištoľ alebo zapaľovač), vytvoria tak dokonalú ochranu spojov vodičov pred vlhkosťou, nečistotami a tým aj koróziou.

CYKY

Označenie najčastejšie používaných káblov pre silnoprúdové elektroinštalácie. Káble CYKY sú určené pre uloženie pod omietku i na povrch.

Čokoláda

Slangové označenie pre tzv. lustrovú svorku.

DC

Pozri pojem jednosmerný prúd.

DIN lišta

Dierovaná alebo plná lišta so špeciálnym tvarom, ktorá sa používa na uchytenie prístrojov (ističe, prúdové chrániče atď.) do rozvodných skríň a rozvodníc. DIN lišty predávame v rôznych variantoch.

Dutinka

Ide o návlek na vodič z tenkého kovového plechu, ktorý vytvorí po zalisovaní na lankovom vodiči pevný koniec. Vďaka tomu bude mať vodič lepší kontakt so svorkou. Dutinky by ste mali používať vždy pri spojení lankového vodiča a skrutkovej svorky.…

Dvojsadzbový elektromer

Je nevyhnutný na využívanie lacnejšej tarify el. energie (napr. v noci a cez víkendy).

Elektromer

Zariadenie, ktoré slúži na meranie spotreby el. energie. Okrem elektromera od dodávateľa energie si v prípade potreby merania na ďalšom mieste môžete dokúpiť elektromer na DIN lištu do rozvodnej skrinky.

Farebná teplota

Udáva sa v Kelvinoch (K) a špecifikuje, aký odtieň má svetlo vyžarované svetelným zdrojom. Svetelné zdroje s nízkou farebnou teplotou cca 2 500 K svietia dožlta, svetelné zdroje s vysokou farebnou teplotou (napr. 6 000 K) zasa domodra. Kompromisom je…

Fáza

Slangové označenie pre fázový vodič.

Fázový vodič

Ide o „živý“ vodič, ktorý má oproti zemi napätie. Ak sa ho dotknete, vaším telom môže prechádzať el. prúd, ktorý môže ohroziť vaše zdravie alebo život. Nachádza sa v ľavej zdierke 230 V zásuvky a označuje sa hnedou, čiernou alebo sivou farbou…

Frekvencia

Frekvencia el. prúdu vyjadruje, koľkokrát sa zmení polarita (smer) striedavého prúdu za určitý čas.

Halogénová žiarovka

Na rozdiel od volfrámovej žiarovky je plnená halogénovým plynom, vďaka čomu má o niečo vyššiu účinnosť a dlhšiu životnosť.

HDO

Skratka pre Hromadné diaľkové ovládanie. Systém dostáva z rozvodnej siete signál o prechode na lacnejšiu tarifu elektriny (napr. v noci a cez víkendy) a aktivuje stýkač. Ten môže spínať napr. el. kotol, boiler, vykurovací systém a pod. Tým zaistíte,…

Hertz (Hz)

Základná jednotka frekvencie.

Hromozvod

Pozri pojem bleskozvod.

Impedancia

Ide o odpor, ktorý je kladený striedavému prúdu. Striedavému prúdu totiž kladie okrem tzv. činného odporu prekážku aj tzv. indukčná a kapacitná reaktancia (tie sa pri jednosmernom prúde neuplatňujú). Impedancia má značku Z a udáva sa tak ako odpor v…

Hore