Wago, svorkovnice, svorky

Na sklade ich m√°me stovky druhov, stańć√≠ si vybraŇ• a ‚ÄěochutnaŇ•‚Äú:

Wago svorky ‚Äď Spr√°vne sa im hovor√≠ bezskrutkov√© (Wago je znańćka) a s√ļ r√Ĺchlou a bezpeńćnou n√°hradou za klasick√© ‚Äěńćokol√°dy‚Äú a in√© skrutkovacie svorky. Vyr√°baj√ļ sa ako jednorazov√© aj opakovane pouŇĺiteńĺn√©.

Krabicov√© venńćeky ‚Äď PouŇĺ√≠vaj√ļ (teda, sk√īr pouŇĺ√≠vali) sa do rozbońćovac√≠ch krab√≠c na rozvetvenie elektrick√Ĺch obvodov. Dnes ich nahradili pr√°zdne krabice a wago svorky.

ńĆokol√°dky ‚Äď Hovor√≠ sa im aj luster svorky alebo lustrov√© svorky. Klasick√© radov√© skrutkovacie svorky, ktor√© m√īŇĺete rozdeliŇ• l√°man√≠m (ako ńćokol√°du).

Rozbońćovacie most√≠ky ‚Äď PouŇĺ√≠vaj√ļ sa v rozv√°dzańćoch na rozbońćenie nul√°ka (modr√Ĺ most√≠k), ochrann√©ho vodińća (zelen√Ĺ/Ňĺltozelen√Ĺ most√≠k) alebo in√©ho vodińća obvodu (siv√Ĺ, biely, ńćierny, hned√Ĺ most√≠k).

Ekvipotenci√°lne svorkovnice (uzemŇąovacie) ‚Äď Sl√ļŇĺia na uzemnenie obvodov ńći ochrann√© posp√°janie neŇĺiv√Ĺch ńćast√≠ a spojenie s uzemnen√≠m objektu.

‚ö†ÔłŹ Pri ak√Ĺchkońĺvek svork√°ch si d√°vajte pozor najm√§ na 2 parametre: 

  1. maxim√°lny pr√ļd ‚Äď V danom obvode nepouŇĺite istińć s vyŇ°Ň°√≠m menovit√Ĺm pr√ļdom, neŇĺ svorka trvale znesie,
  2. maxim√°lny prierez vodińća ‚Äď Aby sa do svorky zmestil. Vodińće nikdy neorez√°vajte, ale pouŇĺite v√§ńćŇ°iu svorku. Ak zmenŇ°√≠te ich prierez, zmenŇ°√≠te aj pr√ļdov√ļ zaŇ•aŇĺiteńĺnosŇ• a svorka m√īŇĺe vyhorieŇ•.
404 poloŇĺiek celkom
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 12x16 siv√Ĺ A12-F2
3,50 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na f√°zov√Ĺ vodińć "L" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 3217
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 12x16mm "N12-F2"
3,50 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na neutr√°lny vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 6485
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 12x16mm PE12-F2
3,60 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na uzemŇąovac√≠ vodińć "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 3126
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 12x16 A12-F2 siv√Ĺ
4 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k siv√Ĺ na f√°zov√Ĺ vodińć "L" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 5783
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 15x16mm "PE15-F2"
4,50 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na uzemŇąovac√≠ vodińć "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 3218
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 15x16mm modr√Ĺ E.4171 PAWBOL
3,95 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na neutr√°lny vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 21605
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 15x16mm zelen√Ĺ E.4173 PAWBOL
3,95 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k zelen√Ĺ na uzemŇąovac√≠ vodińć "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 21602
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 15x16mm Ňĺlt√Ĺ E.4175 PAWBOL
3,95 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlt√Ĺ na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 21607
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 7x16 "N7-F2"
2,30 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na nulov√Ĺ vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 3116
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 7x16 "PE7-F2"
2,10 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na uzemŇąovac√≠ vodińć "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 3121
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 7x16mm modr√Ĺ E.4170 PAWBOL
2,80 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na neutr√°lny vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 21604
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 7x16mm zelen√Ĺ E.4172 PAWBOL
2,80 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k zelen√Ĺ na uzemŇąovac√≠ vodińć "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 21603
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k 7x16mm Ňĺlt√Ĺ E.4174 PAWBOL
2,80 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlt√Ĺ na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 21606
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k delen√Ĺ 6N+6PE zeleno-modr√Ĺ E.4177 PAWBOL
4,50 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlt√Ĺ na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 21608
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ kryt√Ĺ most√≠k siv√Ĺ 7x16 "A7-F2"
2,30 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na f√°zov√Ĺ vodińć "L" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 3117
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "L12" f√°zov√Ĺ ńćierny
1,50 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k ńćierny na f√°zu "L" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 2632
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "L15" f√°zov√Ĺ ńćierny
1,55 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k ńćierny na f√°zu "L" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 6544
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "L7" ńćierny
0,95 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k ńćierny na f√°zu "L" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 12755
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "N" 4x16+1x25mm N4/1X25 modr√Ĺ
2,95 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na nulov√© vodińće "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤ resp. 25mm¬≤.

Kód: 12757
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k modr√Ĺ "N12" nulov√Ĺ modr√Ĺ E.4024 PAWBOL
1,50 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na nulov√Ĺ vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov do 16mm¬≤.

Kód: 21591
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "N15" nulov√Ĺ modr√Ĺ
1,60 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na nulov√Ĺ vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 2630
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k modr√Ĺ "N15" nulov√Ĺ modr√Ĺ E.4025 PAWBOL
1,70 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na nulov√Ĺ vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov do 16mm¬≤.

Kód: 21590
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "N2x5" nulov√Ĺ modr√Ĺ E.4131 PAWBOL
2,80 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na nulov√Ĺ vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov do 16mm¬≤.

Kód: 21593
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "N7" nulov√Ĺ modr√Ĺ
1,20 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na nulov√Ĺ vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 2625
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k modr√Ĺ "N7" nulov√Ĺ modr√Ĺ E.4023 PAWBOL
0,95 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k modr√Ĺ na nulov√Ĺ vodińć "N" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov do 16mm¬≤.

Kód: 21592
aaa
2,95 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na uzemnenie "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤ resp. 25mm¬≤.

Kód: 12756
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "PE12" uzemŇąovac√≠ Ňĺlto-zelen√Ĺ E.4021 PAWBOL
1,50 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k zelen√Ĺ na uzemŇąovac√≠ vodińć "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov do 16mm¬≤.

Kód: 21594
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "PE15" uzemŇąovac√≠ zelen√Ĺ
1,60 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na uzemnenie "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 2629
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "PE15" uzemŇąovac√≠ zelen√Ĺ E.4022 PAWBOL
1,70 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k zelen√Ĺ na uzemŇąovac√≠ vodińć "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov do 16mm¬≤.

Kód: 21595
1-p√≥lov√Ĺ rozbońćovac√≠ most√≠k "PE7" uzemŇąovac√≠ zelen√Ĺ
1,10 ‚ā¨

Rozbońćovac√≠ mosadzn√Ĺ most√≠k Ňĺlto-zelen√Ĺ na uzemnenie "PE" na DIN liŇ°tu pre pripojenie pevn√Ĺch alebo lankov√Ĺch meden√Ĺch vodińćov od 1,5 do 16mm¬≤.

Kód: 2626
Hore
ńéalŇ°ie produkty