Vzhľadom k lockdownu sa občasne nevieme dostať ku včasným dodávkam tovaru. Robíme všetko pre to, aby sme vám vaše objednávky odoslali v sľúbenej lehote. Ďakujeme za pochopenie a mrzí nás táto situácia :(

Bleskozvod

Ide o sústavu zariadení, ktorá tvorí tzv. vonkajšiu ochranu objektu pred bleskom. Úlohou bleskozvodu je zachytiť bleskový výboj a bezpečne ho zviesť do zeme tak, aby pritom neprišlo k poškodeniu stavby alebo elektroinštalácie.