230 V

Ide o hodnotu striedavého napätia v jednom fázovom vodiči našej rozvodnej siete (teda aj v zásuvke u vás doma).

×