Ampér (A)

Základná jednotka elektrického prúdu. Pri nižších prúdoch sa používa aj jednotka miliampér (značka mA, pričom 1 A = 1 000 mA).

×