Fázový vodič

Ide o „živý“ vodič, ktorý má oproti zemi napätie. Ak sa ho dotknete, vaším telom môže prechádzať el. prúd, ktorý môže ohroziť vaše zdravie alebo život. Nachádza sa v ľavej zdierke 230 V zásuvky a označuje sa hnedou, čiernou alebo sivou farbou (jednotlivé fázy musia byť rozlíšené týmito farbami alebo číslami). Hovorí sa mu tiež fáza alebo krajný vodič.

×