Napätie

Veličina elektrické napätie vyjadruje rozdiel medzi el. potenciálmi dvoch bodov. Má značku U a základnou jednotkou je Volt (V). Napätie spolu s odporom určuje, aký prúdu bude vodičom prechádzať (čím je vyššie a čím je odpor menší, tým je prechádzajúci prúd vyšší).

×