Volt (V)

Jednotka elektrického napätia. Pri vysokých napätiach sa používa aj jednotka kilovolt (kV, pričom 1 kV = 1 000 V).

×