Odpor

Správne „elektrický odpor“. Ide o veličinu, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu odolávať prechodu elektrického prúdu. Má značku R a môžete ho vypočítať tak, že vydelíte el. napätie prechádzajúcim el. prúdom (R=U/I). Hodnota odporu sa udáva v Ohmoch (značka Ω).