400 V

Ide o hodnotu striedavého napätia medzi ktorýmikoľvek dvoma fázovými vodičmi v trojfázovej rozvodnej sústave. V minulosti sa používala hodnota 380 V.

×