Elektromer

Zariadenie, ktoré slúži na meranie spotreby el. energie. Okrem elektromera od dodávateľa energie si v prípade potreby merania na ďalšom mieste môžete dokúpiť elektromer na DIN lištu do rozvodnej skrinky.

×