Slovník pojmov, Strana 5

2 4 A B C Č D E F H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

Zvodič prepätia

Zariadenie, ktoré chráni rozvody el. energie pred prepätím (tj. napätím vyšším než bežným), ktoré by mohlo rozvody alebo pripojené spotrebiče poškodiť. Malé zvodiče pre použitie v domových elektroinštaláciách pripomínajú veľkosťou istič. Napriek…

Žiarivková trubica

Hovorí sa jej aj „neónka“ a funguje na princípe tzv. fluorescencie. Na jej vnútornej strane je nanesená vrstva tzv. luminoforu, ktorý je ožarovaný ultrafialovým žiarením. To vzniká el. výbojom v parách rôznych látok (napr. ortuti). Luminofor po…

Žiarovka

Pod týmto pojmom máme najčastejšie na mysli klasickú žiarovku s volfrámovým vláknom. Ide o najmenej účinný svetelný zdroj (účinnosť cca 5 %), je však najlacnejší. O niečo lepšie sú na tom halogénové žiarovky.

Hore