Žiarivková trubica

Hovorí sa jej aj „neónka“ a funguje na princípe tzv. fluorescencie. Na jej vnútornej strane je nanesená vrstva tzv. luminoforu, ktorý je ožarovaný ultrafialovým žiarením. To vzniká el. výbojom v parách rôznych látok (napr. ortuti). Luminofor po ožiarení vyžaruje viditeľné svetlo. Žiarivkové trubice musia byť pripojené k štartéru alebo elektronickému predradníku. Sú účinnejšie ako klasické žiarovky, v súčasnosti sú však nahrádzané LED trubicami, ktoré štartér ani predradník nepotrebujú, majú ešte vyššiu účinnosť a ešte dlhšiu životnosť.