Vzhľadom k lockdownu sa občasne nevieme dostať ku včasným dodávkam tovaru. Robíme všetko pre to, aby sme vám vaše objednávky odoslali v sľúbenej lehote. Ďakujeme za pochopenie a mrzí nás táto situácia :(

Účinnosť

Vyjadruje, aký pomer energie vyprodukuje spotrebič v žiadanej forme. Značka účinnosti je grécke písmeno eta, pričom jej hodnota sa udáva buď číselne alebo v percentách (napr. účinnosť 0,98 = 98 %). Pre ilustráciu – klasická žiarovka má účinnosť iba cca 5 %, takže 100 W žiarovka vyprodukuje 5 W svetla, zvyšných 95 W tvorí teplo, ktoré berieme ako odpad. Ide v podstate o pomer výkonu a príkonu: účinnosť = výkon/príkon.