Výkon

Vyjadruje množstvo energie, ktoré spotrebič vyprodukuje za určitý čas. Elektrický výkon sa označuje písmenom P a udáva sa vo Wattoch (W). Pre striedavý prúd sa ešte zvykne špecifikovať zdanlivý výkon (značka S, jednotka voltampér – VA) a jalový výkon (značka Q, jednotka voltampér reaktančný – VAr).

×