Príkon

Na rozdiel od výkonu vyjadruje množstvo energie, ktorú spotrebič spotrebuje. Výsledkom pomeru výkonu a príkonu je účinnosť.

×