Chystáte elektroinštaláciu v novostavbe? Nezabudnite na tieto veci

Elektroinštalácia je jedna zo súčastí stavby domu, ktorú by ste mali nechať na odborníkov – projektantov a elektrikárov. Nezaškodí však, ak budete mať prehľad o jednotlivých krokoch, ktoré je nutné vykonať, aby vám nič neušlo. Presne o tom je tento článok.

Upozornenie: Elektroinštalácia, bleskozvod aj elektrická prípojka sú vyhradené technické zariadenia. Ich návrh, montáž, údržba, oprava i rekonštrukcia patria do rúk odborníkom. Nepokúšajte sa o to sami, v opačnom prípade sa vystavujete možným ekonomickým a trestnoprávnym dôsledkom. Za informácie uvedené v článku nenesieme žiadnu zodpovednosť a ak sa rozhodnete ich použiť, robíte tak na vlastné riziko.

Bez projektu ani krok

Pred tým, než sa pustíte do výstavby rodinného domu, by ste mali mať v ruke projektovú dokumentáciu. To sa však netýka iba hrubej stavby, ale tiež elektroinštalácie. Neberte projekt iba ako formalitu, nevyhnutnú pre vydanie stavebného povolenia. Podrobne vypracovaná projektová dokumentácia k elektroinštalácii vám zaručí, že budete mať po ruke zásuvky všade tam, kde ich budete potrebovať, že v miestnostiach budete mať dostatok osvetlenia a že bude elektroinštalácia bezpečná.

Projekt elektroinštalácie môže byť súčasťou hotového projektu, ktorý si zakúpite od projekčnej kancelárie. Samozrejme, aj v takto vypracovanej projektovej dokumentácii elektroinštalácie môžete nechať urobiť drobné zmeny, napr. pridávať zásuvky, vypínače či iné prvky. Tieto zmeny si však starostlivo zaznamenajte, budete ich totiž potrebovať pri kolaudácii elektroinštalácie i celej stavby.

elektrik-3536769_640

Obr. 1 – Bez vopred pripraveného projektu sa do elektroinštalácie nepúšťajte.

Prípojku riešte pred začatím stavby

Elektrická prípojka sa skladá z 2 častí: 

Prípojková skrinka – V tejto skrinke sa nachádza svorkovnica s nožovými poistkami. Skrinka môže byť umiestnená na stĺpe elektrického vedenia, alebo v prípade podzemného vedenia môže mať formu samostatne stojacej stĺpovej skrinky. Skrinka je majetkom distribučnej spoločnosti a nemôžete s ňou nijako manipulovať.

Elektromerový rozvádzač – V ňom je umiestnený elektromer, hlavný istič a prípadné ďalšie pomocné spínacie zariadenia (napr. na nočný prúd). Elektromerový rozvádzač je napájaný z prípojkovej skrinky, z neho je zase napájaný hlavný rozvádzač v dome. Rozvádzač i jeho súčasti (okrem elektromera) sú vaším majetkom, nemôžete však doň zasahovať okrem zapínania a vypínania spínacích prvkov (sú chránené plombou).

Či už idete stavať nanovo alebo rekonštruovať, funkčná elektrická prípojka príde vhod kvôli napájaniu elektrického náradia. Budete teda potrebovať funkčnú prípojkovú skrinku aj elektromerový rozvádzač s vyvedenou 400 V zásuvkou pre pripojenie stavebného rozvádzača. Ten si môžete nechať vyrobiť, kúpiť, alebo požičať.

Na pripravených pozemkoch od developerov máte väčšinou prípojku k dispozícii – v tom prípade stačí kontaktovať dodávateľa elektriny, spísať s ním zmluvu a jeho pracovníci vám osadia elektromer do elektromerovej skrinky (môže byť tiež vopred pripravená na pozemku). 

V prípade, ak prípojku na pozemku nemáte, musíte najprv kontaktovať distribučnú spoločnosť podľa miesta stavby. Na rozdiel od dodávateľov elektriny, ktorých je mnoho, sú distribučné spoločnosti iba 3 – Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská distribučná, a.s. Distribučná spoločnosť vás oboznámi s podmienkami pripojenia a spíše s vami zmluvu. Následne musíte nechať pripraviť elektromerový rozvádzač a napájací kábel od prípojkovej skrinky – to zabezpečí firma, ktorá vám bude vykonávať elektroinštalačné práce

K prípojke potrebujete tiež projektovú dokumentáciu (ak nie je súčasťou dokumentácie k domu) a pred pripojením musí prejsť odbornou obhliadkou a odbornou skúškou (revíziou). Cena jednoduchej prípojky začína na 700 eurách vrátane materiálu. Ak však bude jej realizácia vo vašom prípade komplikovanejšia, môže sa cena prípojky predražiť. Príkladom je stĺp vzdušného el. vedenia na druhej strane cesty ako plánujete stavať. Vtedy musíte nechať preraziť káblovú trasu pod cestou, čo si vyžaduje špeciálnu techniku i povolenia od miestnej samosprávy. 

hammer-drill-940318_640

Obr. 2 – El. prípojku budete potrebovať aj na napájanie náradia. Pre istotu ju začnite riešiť niekoľko mesiacov pre začatím stavby.

Uzemnenie a bleskozvod – základ bezpečnosti

Jedným z najdôležitejších prvkov spoľahlivej a bezpečnej elektroinštalácie je kvalitné uzemnenie. Je nevyhnutné pre správnu funkciu bleskozvodu, pretože slúži na odvedenie bleskového prúdu do zeme. Kvalitné uzemnenie je však dôležité aj pre správnu funkciu ochranných prvkov ako zvodiče prepätia, prúdové chrániče, ističe atď. 

Uzemnenie sa najčastejšie realizuje vo forme základového uzemňovača. Ten je tvorený oceľovou pásovinou, uloženou v betónových základoch domu. Uzemnenie sa dá realizovať aj dodatočne, napr. uzemňovacími tyčami, pásmi či doskami. V každom prípade musí mať uzemňovač dostatočne nízky zemný odpor a musí byť odolný voči mechanickému poškodeniu aj voči korózii.  

Vývod uzemňovača je zakončený v tzv. hlavnej uzemňovacej svorke (HUS) – tá sa nazýva aj ekvipotenciálna svorkovnica (EPS). Najčastejšie umiestňuje do technickej miestnosti domu, kotolne a pod. Na HUS sa pripájajú aj časti elektroinštalácie – vodiče hlavného pospájania, uzemňovacie vodiče či svorkovnica PE ochranných vodičov rozvádzača.

Bleskozvod aj uzemňovač sú súčasťou elektroinštalácie, musia byť preto aj súčasťou projektovej dokumentácie, môžu ich inštalovať iba kvalifikovaní elektrotechnici a vzťahujú sa ne odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie (revízie).

V samostatnom článku nájdete podrobnejšie informácie o bleskozvodoch.

WP_20150120_12_44_55_Pro

Obr. 3 – Bleskozvod a uzemnenie sú súčasťou elektroinštalácie. Aj ich montáž prenechajte odborníkom.

Pozrieť ponuku bleskozvodového materiálu na našom e-shope »

Budete mať dosť zásuviek a svetla?

Pri plánovaní vnútorných rozvodov elektroinštalácie myslite na dostatok zásuviek všade tam, kde budete používať elektrospotrebiče. Obzvlášť veľa ich budete potrebovať najmä v obývačke, v pracovni či v detských izbách. Využívajte preto dvojzásuvky a viacnásobné rámiky na zásuvky.

Pozrieť ponuku zásuviek a vypínačov na našom e-shope »

Veľmi dôležité je aj dostatočné osvetlenie – nedostatok svetla môže namáhať vaše oči a spôsobovať únavu či mať negatívny vplyv na zrak. Na dostatok osvetlenia myslite v detských izbách, v pracovni, v kuchyni, ale aj v dielni, resp. garáži, teda všade tam, kde budete pracovať a nie iba odpočívať. Šetriť energiu vám pomôžu moderné LED žiarovky a LED svietidlá, ale aj stmievače, senzory pohybu či schodiskové automaty.

Tip pre vás:

Rovnomerné a dostatočné osvetlenie každej miestnosti by mala riešiť projektová dokumentácia. Projektanti využívajú na výpočet osvetlenia špecializované programy.

Pozrieť ponuku svietidiel na našom e-shope »

Na realizáciu silnoprúdových rozvodov (zásuvky, osvetlenie a pod.) sa používajú najčastejšie káble typu CYKY. Tie sa ukladajú priamo pod omietku do drážok, ktoré sa do muriva frézujú najčastejšie drážkovacou frézou. 

Nezabúdajte však ani na slaboprúdové rozvody pre počítačovú sieť, kamerový systém, alarm a pod. Na ne sa využívajú káble v závislosti od typu a technológie rozvodu, väčšinu z nich však nemôžete uložiť priamo pod omietku, ale musíte ich vložiť do chráničky.

Detaily o elektroinštaláciách nájdete v článku Základy elektroinštalácie v byte a dome.

socket-1794616_640

Obr. 4 – Zásuviek nie je nikdy dosť, na ich vytvorenie môžete využiť viacnásobné rámiky.

Na bezpečnosti nešetrite

V každom dome sa nachádza jeden hlavný rozvádzač, ktorý je osadený spínacími a bezpečnostnými prvkami. Okrem klasických ističov sú dnes pre všetky zásuvky do 32 A i svietidlá v dome povinné aj prúdové chrániče, ktoré dokážu zabrániť väčšine smrteľných úrazov el. prúdom. Nezabúdajte ani na zvodiče prepätia, ktoré dokážu ochrániť vaše spotrebiče pred prepätím, ktoré môže spôsobiť úder blesku či porucha v rozvodnej sieti.

Okrem hlavného rozvádzača môžete v dome zriadiť aj podružný rozvádzač na vzdialených miestach s viacerými el. okruhmi, ako napr. garáž, dielňa a pod. 

Obzvlášť pozor si dajte pri priestoroch so zvýšenou vlhkosťou ako napr. kúpeľňa, okolie bazéna, sauna, pivnica a pod. Vo väčšine týchto priestorov nemôžete umiestniť zásuvku, vypínač ani svietidlo kamkoľvek – skúsený projektant alebo elektrikár by to mal brať do úvahy. V niektorých prípadoch musíte použiť zásuvky alebo vypínače odolné voči vlhkosti so zvýšenou úrovňou krytia IP. Prečítajte si detailné informácie o krytí elektrospotrebičov IP

circuit-breakers-1167327_640

Obr. 5 – Na bezpečnosti nešetrite, elektroinštaláciu zabezpečte prúdovými chráničmi a zvodičmi prepätia.

Pozrieť ponuku prúdových chráničov na našom e-shope »

Bodku za elektroinštaláciou dá revízia

Keďže elektroinštalácia, bleskozvod i el. prípojka sú vyhradenými technickými zariadeniami, musia pred uvedením do prevádzky prejsť prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou, tj. revíziou. Tú vykonáva revízny technik, pričom je nevyhnutnou podmienkou pre kolaudáciu stavby

Pre úspešnú revíziu budete potrebovať okrem správne nainštalovanej elektroinštalácie aj pôvodnú projektovú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ak ste robili v elektroinštalácii zmeny oproti pôvodnému projektu) a protokoly o kusových skúškach rozvádzačov. Tie vám dodá firma, ktorá rozvádzač osadila jednotlivými prvkami (musí mať na to oprávnenie).

electrician-1080573_640

Obr. 6 – Bodku za elektroinštalačnými prácami dá až revízny technik.

Neviete si rady? 

Ak si neviete rady s výberom elektroinštalačného materiálu, kontakujte nás – s výberom vám radi poradíme.

Pozrieť stránku s kontaktmi »