Ako zapojiť zásuvku

Zapojenie zásuvky vám môže pripadať ako triviálna záležitosť, aj pri tejto jednoduchej činnosti však musíte dodržať niekoľko pravidiel. Nejde iba o to, aby zásuvka správne fungovala, ale predovšetkým o bezpečnosť zdravia a majetku vás a vašich blízkych. Aby ste mali istotu, že nič nezanedbáte, prečítajte si nasledujúci návod. 

Čo budete potrebovať:

  • samotnú zásuvku,
  • rámik, ak sa nepredáva spolu so zásuvkou,
  • osadenú inštalačnú krabicu na mieste, kam chcete zásuvku namontovať (pri zásuvkách určených na povrch ju nepotrebujete),
  • kábel zásuvkového okruhu privedený do spomínanej krabice (najčastejšie CYKY-J 3 × 2,5 mm2),
  • skrutkovač malý plochý alebo krížový – podľa typu zásuvky,
  • dve samorezné skrutky na uchytenie zásuvky do krabice,
  • skúšačku (postačí aj najlacnejšia),
  • káblový nôž na odizolovanie a odizolovacie kliešte na vodiče, v núdzi môžete použiť aj orezávač alebo malý kuchynský nôž.

Bezpečnosť je prvoradá

Upozornenie:

Zásuvka je súčasťou elektroinštalácie a tá je tzv. vyhradeným technickým zariadením. Inštalovať a opravovať zásuvky a ďalšie súčasti elektroinštalácie môže iba kvalifikovaný elektrotechnik. Tento návod ako zapojiť zásuvku na 220V je iba informatívny. Za informácie nenesieme žiadnu zodpovednosť a ak sa ich rozhodnete použiť, robíte tak na vlastné riziko.

Pred samotným začatím prác vypnite istič príslušného zásuvkového okruhu. Ak ho neviete identifikovať, vypnite hlavný istič. Nezabudnite sa ešte presvedčiť, či je okruh bez napätia pomocou skúšačky.

Pozor na farby vodičov

Pre zásuvkové rozvody sa najčastejšie používajú káble CYKY alebo podobné s tromi vodičmi a prierezom vodičov 2,5 mm2. Farby pre jednotlivé typy vodičov určujú príslušné Slovenské technické normy (STN):

Fáza – Označuje sa aj písmenom L a ide o hnedý, prípadne čierny alebo sivý vodič. Pripája sa na ľavú zdierku zásuvky.

Neutrálny vodič („nulák“) – Označuje sa písmenom N, ide o modrý vodič a pripája sa na pravú zdierku zásuvky.

Ochranný vodič („uzemnenie“) – Označuje sa písmenom PE. Ide o žltozelený vodič, pripája sa na stredový kolík zásuvky.

ako-zapojit-zasuvku-5-800

Obr. 1 – Farby vodičov v kábli CYKY.

Staršie elektroinštalácie typu TN-C majú iba dva vodiče – fázu a tzv. kombinovaný vodič PEN. Ten slúži ako neutrálny aj ochranný vodič zároveň a má buď žltozelenú či v prípade starých elektroinštalácií zelenú farbu.

V dvojvodičových inštaláciách sa fázový vodič pripája takisto na ľavú zdierku. PEN vodič však musíte pripojiť najprv na ochranný kolík a ten prepojiť vodičom rovnakej farby s pravou zdierkou zásuvky

 schema-zasuvky-tns-tnc-1

Obr. 2 – Schematické zapojenie 230 V zásuvky v sústavách typu TN-S a TN-C.

Upozornenie:

Mnohé staré elektroinštalácie boli vykonávané na rýchlo a s chybami. Vždy sa teda skúšačkou presvedčte, že farby vodičov súhlasia a že napr. na žltozelený vodič nie je pripojená fáza. V opačnom prípade riskujete nielen nefunkčnú zásuvku, ale aj úraz elektrickým prúdom. 

Sústavy TN-C sa v domácich elektroinštaláciách v súčasnosti používať nesmú. Ak sa teda chystáte vymeniť kabeláž či rekonštruovať elektroinštaláciu, musíte tak urobiť podľa aktuálne platných STN. Samozrejme, zásuvku môžete vymeniť za novú aj pri zachovaní pôvodnej elektroinštalácie.

Pozrieť ponuku zásuviek na našom e-shope »

Ako zapojiť zásuvku:

1. Rozoberte zásuvku

Niektoré zásuvky sa dodávajú ako jeden celok, niektoré sa však skladajú zo samostatného prístroja, ktorý tvorí jadro zásuvky a samostatného rámika (napr. zásuvky Legrand). V tom prípade musíte rámik k zásuvke zakúpiť samostatne, pričom môže byť jednoduchý, dvojnásobný či viacnásobný. Môžete tak inštalovať viacero zásuviek do radu vedľa seba, prípadne zvislo nad sebou.

Každú zásuvku musíte pred zapojením rozobrať. Zásuvky dodávané vcelku s montážou pod omietku drží pokope jedna skrutka v strede, pri zásuvkách na povrch to sú zvyčajne dve skrutky v rohoch, prípadne špeciálne západky (zásuvky Legrand na povrch s krytím IP55 a IP66). 

ako-zapojit-zasuvku-1-800

Obr. 3 – Zásuvku zvyčajne drží pokope jedna či dve skrutky, prípadne západky.

2. Odizolujte kábel

Pri skracovaní kábla v inštalačnej krabici myslite aj na niekoľkocentimetrovú rezervu v dĺžke vodičov pre prípad, že kontakty v zásuvke vyhoria v dôsledku skratu či preťaženia. V krabici sa väčšinou pre tých pár cm vodičov miesto nájde.

Ďalej musíte zbaviť kábel izolácie („odblankovať“ ho). Ideálny je na to špeciálny káblový nôž, v núdzi si však poradíte aj s klasickým nožom či orezávačom.

Pri odizolovaní myslite na to, že žltozelený vodič by mal byť o cca 1 cm dlhší než ostatné. Zabezpečíte tak, že v prípade nechceného vytrhnutia zásuvky zo steny ostane ochranný vodič vodivo prepojený so spotrebičom a odtrhne sa ako posledný. Bezpečnosť elektroinštalácie tak zostane zachovaná do poslednej chvíle.

ako-zapojit-zasuvku-5-800

Obr. 4 – Ochranný vodič (žltozelený) nechajte o 1 cm dlhší než ostatné vodiče.

3. Odizolujte vodiče a pripojte ich na svorky zásuvky

Ďalej musíte odizolovať jednotlivé vodiče. Môžete na to použiť špecializované kliešte, no aj v tomto prípade vám postačí orezávač alebo klasický nôž.

ako-zapojit-zasuvku-6-800

Obr. 5 – Odizolujte jednotlivé vodiče.

Dĺžku odizolovania vodičov a ďalší postup zvoľte podľa typu svorky:

Skrutková svorka – Vodič v tomto prípade drží na mieste skrutka. Odizolujte ho vždy iba na dĺžku  priemeru skrutky a vložte ho priamo pod ňu – nemusíte okolo nej robiť žiadne očká ani „U-čka“. Vodič vložte pod skrutku tak, aby ho pri doťahovaní v smere hodinových ručičiek vtiahla dnu. Ak by ste ho vložili opačne, doťahovaním skrutky by ste ho vytlačili von. Skrutku zatiahnite jemne a s citom, ale dostatočne pevne, aby sa vodič nedal spod skrutky jednoducho vytiahnuť.

Strmeňová svorka – Podobá sa na skrutkovú svorku. Na rozdiel od nej sa však vodič vkladá pod strmeň, ktorý skrutka pritláča. Nehrozí tak jeho vytlačenie pri zaťahovaní skrutky.

Dutinová svorka – Vodič sa vkladá do malého otvoru, pričom zhora ho pritláča skrutka. Na týchto zásuvkách väčšinou nájdete vytlačený alebo vylisovaný údaj o dĺžke, na ktorú máte vodič odizolovať. Dutinové svorky používa napr. výrobca Legrand. 

Pružinová svorka – Vodič sa vkladá do malého otvoru, v ktorom ho podrží pevná pružina. Pružinovú svorku musíte najskôr uvoľniť tak, že ju stlačíte pomerne veľkou silou. Následne ju podržíte stlačenú a do otvoru vložíte vodič. Aj na tomto type zásuviek nájdete vytlačený alebo vylisovaný údaj o dĺžke, na ktorú máte vodič odizolovať. Tento systém používa napr. výrobca ABB.

ako-zapojit-zasuvku-4-800

Obrázok 6 – Pripojenie vodiča k dutinovým svorkám zásuvky značky Legrand.

Upozornenie:

Hliníkové vodiče sú veľmi krehké a pod tlakom sa splošťujú (hovoríme, že hliník „tečie“). To vedie k uvoľneniu svorky, jej zahrievaniu vplyvom prechodového odporu, vzniku el. oblúka a následne až k požiaru. Svorky s hliníkovými vodičmi v zásuvkách, vypínačoch, krabiciach a ďalších prvkoch by ste mali pravidelne kontrolovať a doťahovať.

Vodiče neohýbajte do príliš ostrých uhlov. Obzvlášť citlivé sú na to hliníkové vodiče v starších elektroinštaláciách, ktoré sú krehké a lámu sa

Po zapojení sa opatrným pokývaním vodiča presvedčte, že je pevný a nezlomil sa o niekoľko milimetrov ďalej vo vnútri izolácie, čo sa pri hliníku stáva pomerne často. V prípade, že sa vám vodič zlomí a bude príliš krátky, môžete ho predĺžiť pripojením nového medeného vodiča s použitím skrutkovej luster svorky (ľudovo „čokoláda“).

Vedeli ste, že? 

Vo väčšine domácností je na jeden zásuvkový okruh pripojených viacero zásuviek (maximum je 10). Pokiaľ máte v inštalačnej krabici vyvedené dva káble, musíte na svorky danej zásuvky pripojiť aj druhý kábel (podľa uvedených inštrukcií), ktorý vedie k ďalšej zásuvke.

4. Zložte a odskúšajte zásuvku

Akonáhle budete mať zásuvku zapojenú, musíte ju pripevniť k inštalačnej krabici pomocou samorezných skrutiek (nebývajú v balení so zásuvkou). Následne na prístroj zásuvky nasaďte a priskrutkujte kryt, resp. rámik.

Po zložení zásuvky sa nezabudnite presvedčiť o správnosti jej zapojenia jednopólovým meraním pomocou elektrickej skúšačky. Napätie by malo byť prítomné iba v ľavej zdierke (fáza).

ako-zapojit-zasuvku-2-800

 Obr. 7 – Zložte zásuvku dokopy, niektoré druhy drží na mieste viacero skrutiek.

Obr. 8 – Jednopólové meranie prítomnosti napätia v zásuvke.

Vyberte si vaše nové zásuvky

V našom e-shope ponúkame nepreberné množstvo druhov zásuviek od rôznych výrobcov. Ak si neviete rady, kontaktujte nás a s výberom vám radi poradíme.

Pozrieť ponuku zásuviek na našom e-shope »