IP a IK – čo znamenajú tieto skratky a k nim pridružené čísla?

Skratky IP20, IP44 či IK09 a podobné, ktoré nachádzate na elektrických zariadeniach, vám môžu pripadať ako bezvýznamné. V skutočnosti však majú veľký význam pre bezpečnosť a odolnosť zariadení. V článku vám objasníme, prečo sú dôležité a dáme vám návod, ako ich rozkódovať. 

Proti vlhkosti, prachu i cudzím predmetom

IP je skratka pre anglické slovné spojenie „international protection rating“, tj. medzinárodné označenie pre stupeň ochrany elektrického zariadenia. Špecifikuje teda jeho odolnosť voči vniknutiu cudzích predmetov, vlhkosti a prachu

Úrovne ochrany sú zadefinované v norme STN EN 60529. Tento údaj nájdete na zásuvkách, vypínačoch, odbočovacích krabiciach, rozvodných skrinkách, ale aj na ističoch, elektromotoroch, transformátoroch či elektrických zariadeniach alebo elektrospotrebičoch.

Po skratke IP vždy nasledujú dve číslice bez medzery (napr. IP44). Prvá číslica špecifikuje ochranu osôb pred nebezpečným dotykom a ochranu zariadenia pred vniknutím cudzích predmetov (pozri nasledujúcu tabuľku č. 1).

Stupeň krytia

Ochrana osôb pred nebezpečným dotykom

Ochrana zariadenia pred vniknutím cudzích predmetov

IP0x

bez ochrany

bez ochrany

IP1x

chrbtom ruky (> 50 mm)

veľkých (≥ 50 mm)

IP2x

prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)

malých (≥ 12,5 mm)

IP3x

nástrojom (> 2,5 mm)

drobných (≥ 2,5 mm)

IP4x

nástrojom, drôtom (> 1 mm)

veľmi drobných (≥ 1 mm)

IP5x

akoukoľvek pomôckou

prachom

IP6x

akoukoľvek pomôckou

prachotesné

Tabuľka 1 – Úrovne ochrany podľa prvej číslice stupňa krytia IP.

Druhá číslica špecifikuje ochranu zariadenia pred vlhkosťou a prachom (pozri nasledujúcu tabuľku č. 2). 

Stupeň krytia

Ochrana zariadenia pred

IPx0

bez ochrany

IPx1

zvisle padajúcimi kvapkami vody

IPx2

šikmo padajúcimi kvapkami vody do 15° od zvislej osi

IPx3

kropením vodou, resp. dažďom do 60° od zvislej osi

IPx4

striekajúcou vodou vo všetkých smeroch

IPx4K

proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch a so zvýšeným tlakom

IPx5

tryskajúcou vodou

IPx6

intenzívne tryskajúcou vodou

IPx6K

intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom

IPx7

dočasným ponorením do vody

IPx8

trvalým ponorením do vody

IPx9K

trvalým ponorením do vody a zvýšeným tlakom a teplotou (napr. pri čistení parou)

Tabuľka 2 – Úrovne ochrany podľa druhej číslice stupňa krytia IP.

V praxi sa stretnete s rôznymi kombináciami číslic. Ak je dané zariadenie chránené voči dotyku drôtom, neznamená to, že je automaticky chránené aj voči vlhkosti.

Príklady používaných stupňov ochrany:

IP20 – Ochráni vás pred dotykom prstom, nie však nástrojom (napr. skrutkovačom) či drôtom. S krytím IP20 sú vyhotovené bežné zásuvky a vypínače určené do interiéru domácností, kancelárií a pod.

IP40 – Túto úroveň krytia má väčšina rozvodných skriniek. Sú chránené pred vniknutím drôtu, neodolajú však vlhkosti, preto musia byť namontované v interiéri.

IP44 – Takéto zariadenia môžete namontovať do exteriéru a nemusia byť ukryté pod strechou. Krytie IP44 má napr. väčšina 400 V zásuviek či 230 V zásuvky s viečkom.

IP68 – Zariadenie odolá trvalému ponoreniu do vody. Takúto ochranu majú napr. ponorné čerpadlá alebo rôzne zariadenia určené do bazénov (napr. osvetlenie či protiprúd).

Pri elektroinštalácii v obytných miestnostiach krytie nemusíte riešiť. Iná je však už situácia na miestach so zvýšeným výskytom vlhkosti ako napr. kúpeľňa, exteriér domu či situácia v komerčných alebo priemyselných objektoch. Stupeň krytia el. zariadení by mala určiť projektová dokumentácia k danej elektroinštalácii.

17829_2-zasuvka-na-povrch-dymova-ip44-1022-01-hermes

Obr. 1 – 230 V dvojzásuvka na povrchovú montáž s krytím IP44, odolná voči vlhkosti. Môžete ju namontovať aj na fasádu domu.

Aby vám zariadenie nezničili

V špecifikácii niektorých el. zariadení nájdete aj skratku IK. Tá vyjadruje úroveň mechanickej odolnosti, ktorá je vyjadrená energiou úderu v Jouleoch (J) alebo jej ekvivalentom v podobe pádu objektu s konkrétnou hmotnosťou zo špecifickej výšky na dané el. zariadenie. 

Mechanickou odolnosťou sa zaoberá norma STN EN 62262, ktorá špecifikuje jej 11 úrovní. Tie sú vyjadrené skratkou IK a dvojciferným číslom od 00 do 10 (napr. IK09). V tomto prípade však, na rozdiel od krytia IP, ide o jediné dvojciferné číslo a nie dve rôzne číslice (pozri tabuľku 3).

Úroveň odolnosti

Odolnosť voči energii úderu

Ekvivalent úderu

IK00

0 J

žiadna ochrana

IK01

0,15 J

pád 200 g objektu z výšky 7,5 cm

IK02

0,20 J

pád 200 g objektu z výšky 10 cm

IK03

0,35 J

pád 200 g objektu z výšky 17,5 cm

IK04

0,50 J

pád 200 g objektu z výšky 25 cm

IK05

0,70 J

pád 200 g objektu z výšky 35 cm

IK06

1 J

pád 500 g objektu z výšky 20 cm

IK07

2 J

pád 500 g objektu z výšky 40 cm

IK08

5 J

pád 1700 g objektu z výšky 29,5 cm

IK09

10 J

pád 5000 g objektu z výšky 20 cm

IK10

20 J

pád 5000 g objektu z výšky 40 cm

Tabuľka 3 – Úrovne mechanickej odolnosti podľa IK.

V praxi má mechanická odolnosť IK význam najmä v priemysle či logistike, kde dochádza k zvýšenému pohybu osôb a mechanizmov. Vyššia odolnosť je však žiadúca aj pri bezpečnostných prvkoch akými sú napr. kamery, pohybové senzory, videovrátniky či rôzne klávesnice prístupových systémov, ktoré by mohli páchatelia úmyselne poškodiť. Niektorí výrobcovia označujú odolné prevedenie aj slovom „antivandal“.

Stále si neviete rady? 

Ak si neviete rady s výberom elektroinštalačného materiálu, kontaktujte nás a radi vám poradíme.

Pozrieť stránku s našimi kontaktmi »