Prúdový chránič

Prístroj, ktorý slúži na ochranu pred požiarom a úrazom el. prúdom. Prúdový chránič meria prúd, ktorý vstupuje do spotrebiča a prúd, ktorý sa z neho vracia cez neutrálny vodič. Ak zistí, že vracajúci sa prúd je menší ako menovitá hodnota, preruší el. obvod podobne, ako istič pri skrate. V takej situácii totiž prúd uniká do zeme cez ľudské telo alebo ochranný vodič. Prúdové chrániče sa vyrábajú s rôznymi menovitými prúdmi, na ochranu pred úrazom sa v jednotlivých el. obvodoch používajú 30 mA prúdové chrániče, pre ochranu celých objektov pred požiarmi sa používajú 100 mA, 300 mA či iné chrániče. Prúdový chránič môže byť podobný ako istič s inštaláciou do rozvodnej skrinky, vyrábajú sa však aj prúdové chrániče určené do zásuviek.