Istič

Ide o prístroj, ktorý chráni el. obvod pred nadprúdom (podobne ako poistka). Na rozdiel od poistky je však vratný, tj. po vypnutí a odstránení poruchy môžete istič znova zapnúť a používať. Ističe sú prepracovanejšie ako poistky, väčšina z nich je vybavená dvoma druhmi spúští. Elektromagnetická spúšť reaguje na skrat okamžite, zatiaľ čo tepelná reaguje na prekročenie max. prúdu ističom, s rýchlosťou v závislosti od hodnoty prúdu a od charakteristiky ističa.

×