Poistka

Ochranný prvok, ktorého základom je vodič zo špeciálneho materiálu s presne vypočítaným priemerom. Pri prekročení max. prúdu sa vodič pretaví a preruší obvod, čím ochráni el. spotrebič alebo iné zariadenie v obvode zapojené. Poistiek je viacero druhov – najpoužívanejšie sú závitové, ktoré sa používali ešte pred rozšírením ističov v domových aj komerčných elektroinštaláciách. Nožové poistky sa používajú v rozvodnej sieti a v priemysle. Trubičkové poistky sa používajú priamo v elektronických zariadeniach. Miniatúrne nožové poistky sa používajú aj v obvodoch automobilov. Poistky