Ochranný vodič

Je neživý, podobne ako neutrálny vodič. Na rozdiel od neho však cez ochranný vodič neprechádza prúd pri prevádzke spotrebiča, ale až v prípade poruchy (skrat na kostru). Označuje sa žltozelenou farbou.

×