Seriál Ako vybrať vypínač, časť 2: Typy vypínačov a ktorý kam vybrať

13398-1_vypinac-c-6-asfora-bs-biely-eph0400121

V 1. časti seriálu sme prebrali dizajn vypínačov a rámčekov, pretože vzhľad je pre mnohých to najdôležitejšie. Dnes sa pozrieme dovnútra a vysvetlíme vám, ako to vo vnútri funguje. Popíšeme vám tiež, aké typy vypínačov existujú a ktorý sa kam hodí.

Prečítajte si ďalšie časti nášho päťdielneho seriálu Ako vybrať vypínač:

Strojček – srdce vypínača

Na úvod sa budeme trochu opakovať.

V 1. časti seriálu sme si povedali, že vypínač sa skladá z klapky, rámčeka a strojčeka. Venovali sme sa prvým dvom častiam, teraz sa pozrieme na to, čo to tam vo vnútri cvaká.

Strojček vypínača má niekoľko úloh:

Zabezpečuje zapínanie a vypínanie 

Ono to nie je také jednoduché, ako to znie. Musí to byť rýchle a precízne – kontakty sa musia spojiť spoľahlivo a nesmú príliš pružiť, aby svetlo neprebliklo. Rýchlo sa musia aj rozpojiť. Vzniká pri tom totiž elektrický oblúk, ktorý kontakty opaľuje a opotrebúva. 

Umožňuje rýchle a bezproblémové pripojenie vodičov 

Staršie a niektoré lacnejšie vypínače majú stále skrutkové svorky. Moderné napr. od Legrand či ABB sú osadené pružinovými svorkami. Stačí, keď vodič odizolujete a zasuniete. Rýchle, efektívne.

Izoluje 

Zabezpečuje, aby vás „nekoplo“. Zároveň musí spoľahlivo izolovať kontakty, aby ani pri vypnutom vypínači nebolo svietidlo pod napätím. 

Pozor na staré elektroinštalácie a svietidlá pod napätím

V starých podomácky zapájaných elektroinštaláciách občas bývajú vypínače zapojené tak, že vypínajú „nulák“, nie „fázu“! Pozor na to – pred výmenou žiarovky alebo prácou na svietidle vždy vypnite istič a overte si skúšačkou, či nie je pod napätím.

Samozrejme dodávame, že zasahovať do elektroinštalácie môžu iba kvalifikovaní elektrikári. Áno, aj montovať a meniť vypínače. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií z tohto článku. Nechceli sme vás zdržiavať, ale toto sme pripomenúť museli. 

Pozrieť všetky vypínače v našej ponuke »

Typy vypínačov

Hovoríte si – veď existuje vypínač na jedno a na dve svetlá, čo na nich môže byť iné? 

Ale kdeže, typov vypínačov je omnoho viac! Označujú sa číslami od 1 do 7:

Číselné označenie Slovné označenie Funkcia
Vypínač č. 1 jednopólový zapínanie 1 svietidla
Vypínač č. 2 dvojpolový ako č. 1, ale spína 2 kontakty (napr. L a N vodič) 
Vypínač č. 3 trojpólový ako č. 1, ale spína 3 kontakty súčasne
Vypínač č. 4 hotelový zapína 2 svietidlá v polohách svieti 1./svieti 2./všetko vypnuté, už sa nepoužíva
Vypínač č. 5 lustrový dvojitý (2 klapky), zapína 2 svietidlá nezávisle (ako 2 vypínače č. 1 vedľa seba)
Trojitý vypínač (nie je) zapína 3 svietidlá nezávisle (ako 3 vypínače č. 1 vedľa seba)
Vypínač č. 5A (nie je)  ako č. 5, ale kombinuje č. 1 a 6
Vypínač č. 5B dvojitý chodbový/schodiskový ako č. 6, ale dvojitý
Vypínač č. 6 chodbový, schodiskový zapína 1 svietidlo z 2 miest
Vypínač č. 7 krížový vypínač/prepínač zapína svietidlo z 3 a viac miest, zapája sa medzi koncové vyp. č. 6
Tlačidlo (nie je) po stlačení sa vráti do vypnutej polohy, ovláda napr. schodiskový automat či zvonček

Tabuľka – typy vypínačov.

A to zďaleka nie je všetko. Existujú rôzne kombinácie či dvojkombinácie jednotlivých typov. Môžu byť vybavené blokovaním (nedajú sa súčasne zapnúť obe časti), signálkami a ďalšími funkciami (o niektorých píšeme nižšie v článku).

Teraz vás však nebudeme trápiť, keďže tieto základné typy vám postačia na väčšinu elektroinštalácií.

Pozrieť všetky vypínače v našej ponuke »

Radšej sa pozrime na tie základné typy podrobnejšie:

Vypínač č. 1 (jednopólový)

Hovorí sa mu jednopólový vypínač, prípadne „radenie jedna“, pričom rozpína iba jeden vodič („fázu“). Má teda iba 1 dvojicu kontaktov (2 svorky). 

Vypínačom č. 1 môžete naraz zapínať a vypínať 1 svietidlo z 1 miesta (viac svietidiel, ak rozbočíte kábel za vypínačom). Ide o najčastejšie používaný typ, väčšinou v miestnostiach s jednými dverami. 

Vypínač č. 1 (jednopólový) biely.
Vypínač č. 1 (jednopólový).
 

Vypínač č. 2 (dvojpólový)

Vyzerá ako vypínač č. 1 a v podstate aj robí to isté. Takisto má jednu klapku, ktorá však na rozdiel od „jednotky“ ovláda 2 dvojice kontaktov. Jedným stlačením tak môžete prerušiť 2 vodiče súčasne – či už „fázu“ a „nulák“ alebo 2 „fázy“ na samostatných okruhoch svietidiel, ktoré nemôžete vodivo prepojiť.

Vypínač č. 3 (trojpólový)

Ako vypínač č. 2, má však 3 dvojice kontaktov, takže môžete spínať 3 vodiče (napr. 3 fázy). V tejto konfigurácii sa vyrábajú aj klasické vypínače na svetlo. Ale pozor – tie znesú max. 10 A a nie sú vhodné na spínanie výkonných spotrebičov. 

Ku sporáku a inému výkonnému spotrebiču patrí sporákový alebo iný „nesvetelný“ vypínač.

Vypínač č. 4 (hotelový)

Nazýval sa aj hotelový a nebol klapkový ako bežné vypínače, ale otočný.

Mal 3 polohy:

  1. – zapnuté svietidlo č. 1,
  2. – zapnuté svietidlo č. 2,
  3. – vypnuté obe svietidlá.

Táto konfigurácia sa používala v hoteloch, napr. na ovládanie lustra a osvetlenia nad posteľou. Dôvodom bolo, aby hostia šetrili elektrinou a nezapínali zbytočne obe svietidlá naraz.

Vypínač č. 5 (lustrový)

Ide v podstate o 2 vypínače č. 1 v jednom rámčeku. Ľavou časťou môžete ovládať 1. svietidlo, pravou druhé. Takisto môžete zapínať a vypínať 2 časti jedného svietidla – napr. 2 polovice lustra. 

Áno, presne preto dostal vypínač č. 5 prezývku lustrový.

Vypínač č. 5 (lustrový) biely.
Vypínač č. 5 (lustrový) sú v podstate 2 vypínače č. 1 v jednom.
 

Pozrieť všetky vypínače v našej ponuke »

Trojitý vypínač

Ide o 3 vypínače č. 1 v jednom rámčeku. Môžete teda z 1 miesta nezávisle ovládať 3 svietidlá. Táto konfigurácia sa používala napr. v Taliansku, s trojitými vypínačmi sa však stretnete už aj u nás. 

Keďže ide o nový typ, nemá číselné označenie. Pozor – nemýľte si ho s vypínačom č. 3, ktorý ovláda naraz tri dvojice kontaktov.

Trojitý vypínač biely (nemá číselné označenie typu).
Ovládajte 3 svietidlá pomocou 1 trojitého vypínača.
 

Vypínač č. 6 (striedavý prepínač)

Nazýva sa aj striedavý prepínač, dvojsmerný, chodbový či schodiskový vypínač. Má jednu klapku a na prvý pohľad vyzerá ako vypínač č. 1. Na rozdiel od neho však má 3 kontakty – 1 prívod a 2 vývody, medzi ktorými prepínate.

S dvojicou vypínačov č. 6 teda môžete ovládať 1 svietidlo z 2 miest. Práve preto sa označujú ako chodbové či schodiskové. Na 1. konci chodby svetlo zapnete, prejdete a na 2. konci vypnete. Ak si to rozmyslíte, môžete ho použiť aj ako vypínač č. 1, pričom 1 kontakt necháte nezapojený.

Schodiskový vypínač (č. 6) biely. Nazýva sa aj dvojsmerný, chodbový či striedavý prepínač.
Schodiskový vypínač (č. 6) vyzerá ako vypínač č. 1. Nazýva sa aj dvojsmerný, chodbový či striedavý prepínač.
 

Vypínač č. 5A

Na prvý pohľad vyzerá ako vypínač č. 5. Ide však o kombináciu vypínača č. 1 a č. 6. Jednou polovicou vypínača 5A môžete ovládať 1 svietidlo z 1 miesta, druhá polovica slúži ako striedavý prepínač (tj. vypínač č. 6).

Vypínač č. 5B (dvojitý chodbový, dvojitý schodiskový)

Takisto vyzerá ako vypínač č. 5, ide však o kombináciu 2 striedavých prepínačov (vypínačov č. 6). Vypínačom 5B teda môžete ovládať 2 svietidlá z 2 miest, ak na druhom mieste budete mať rovnaký vypínač.

Vypínač č. 7 (krížový prepínač)

Vyzerá ako vypínač č. 1 alebo č. 6. Má však kontakty usporiadané ako dva vypínače č. 6 dokopy ovládané jednou klapkou. 

Zapojením jedného alebo viacerých vypínačov č. 7 medzi koncové vypínače č. 6, môžete ovládať 1 svietidlo z až 3 alebo viacerých miest.  

Ak nechcete prepájať množstvo vodičov, môžete na dlhých chodbách alebo viacerých poschodiach využiť aj tlačidlá v kombinácii so stýkačom alebo schodiskovým automatom.

Tlačidlá

Klasické tlačidlá s rámikmi pripomínajú vypínače č. 1. Sú však osadené pružinou, ktorá klapku po zatlačení vráti do pôvodnej polohy. 

Existuje viacero variant tlačidiel:

  • jednoklapkové aj dvojklapkové, 
  • zapínacie aj rozpínacie,
  • podsvietené, 
  • s piktogramom (napr. zvonček).

Tlačidlá môžete využiť na ovládanie zvončekov, stýkačov, schodiskových automatov, garážových brán, žalúzií a čohokoľvek iného.

Zvončekové tlačidlo Schneider s piktogramom biele.
Zvončekové tlačidlo Schneider s piktogramom.
 

Pozrieť všetky vypínače v našej ponuke »

Aby ste si v noci nerozbili hlavu o zárubňu

Svetielku na vypínačoch sa hovorí kontrolka a môže mať 2 účely:

  • Orientačná kontrolka – Svieti, keď je svetlo vypnuté, aby ste vypínač rýchlo našli aj v tme (a nerozbili si hlavu o zárubňu).
  • Signalizačná kontrolka – Svieti, až keď je svetlo zapnuté. Vďaka nej budete vedieť, že sa v miestnosti niekto nachádza (napr. na toalete). Pre zapojenie signalizačnej kontrolky budete potrebovať „nulák“ v inštalačnej krabici vypínača. To nemusí byť všade samozrejmé.

V minulosti plnili funkciu kontroliek tlejivky, teda miniatúrne žiarovky so slabým svetlom. 

Vystriedali ich však LED kontrolky, ktoré majú nižšiu spotrebu. Na rozdiel od tlejiviek nemusia svietiť iba naoranžovo, ale môžu mať rôzne farby. 

Výrobcovia sa s tvarom, veľkosťou a farbou kontroliek zvyknú vyhrať, najmä v prípade dizajnových vypínačov.

Podsvietené bývajú najčastejšie tlačidlá. 

11844_vypinac-c-1-sez-s-kontrolkou-hnedy
Vypínač od výrobcu SEZ s kontrolkou. Klasický dizajn, stretnete sa však aj s modernými variantmi, napr. miniatúrnou kontrolkou v strede.
 

Pozrieť všetky vypínače v našej ponuke »

Neviete si rady? Pomôžeme

Stále neviete, aké vypínače si vybrať? Ozvite sa nám – pomôžeme vám.

Prečítajte si ďalšie časti nášho päťdielneho seriálu Ako vybrať vypínač: