Zásuvka

Slúži na dočasné bezpečné pripojenie elektrospotrebiča k rozvodu el. energie. Najčastejšie sa stretnete s 230 V zásuvkou do 16 A, v domoch tiež so 400 V trojfázovou zásuvkou do 16 alebo 32 A. Silnejšie zásuvky sa používajú v priemysle.

×