Uzemňovač

Špeciálny vodič, resp. vodivá časť uzemňovacej sústavy, ktorá je v priamom kontakte so zemou a vytvára tak spoľahlivé uzemnenie. Rozlišujeme zhotovené a náhodné uzemňovače. Zhotovený uzemňovač je zámerne skonštruovaný na vytvorenie uzemnenia. Náhodný uzemňovač je vodivý predmet, ktorý je uložený v zemi, vo vode alebo v betóne a je možné ho použiť aj vo funkcii uzemňovača (napr. železná armatúra v železobetóne).