Uzemnenie

Ide o vytvorenie vodivého spoja medzi zemou a určitou časťou stavby, resp. elektroinštalácie. Spoľahlivé a kvalitné uzemnenie je nevyhnutnou podmienkou pre správnu funkciu bleskozvodu i niektorých ochranných prvkov elektroinštalácie (napr. prúdový chránič, zvodič prepätia).

×