Trojfázový prúd

Ide o striedavý prúd, ktorý sa prenáša pomocou 3 vodičov, pričom prúd v každom z nich je oproti predchádzajúcemu oneskorený (fázovo posunutý) o 120 °, teda o jednu tretinu otáčky generátora. Trojfázový prúd je ekonomicky výhodnejší na prenos v rozvodnej sieti, keďže oproti jednofázovému nie je potrebných 6 vodičov, ale stačia iba 3. Neutrálny vodič (tzv. nulák) sa potom vytvára na sekundárnej strane transformátora v trafostanici, odkiaľ prúd putuje k odberateľom. Napätie medzi vodičom ktorejkoľvek fázy a neutrálnym vodičom dosahuje 230 V, napätie medzi ktorýmikoľvek dvoma fázovými vodičmi je 400 V.