Vypínače - ako si správne vybrať?

So základnými princípmi vypínačov sme vás oboznámili v predchádzajúcom článku. V tomto vám prezradíme viac o jednotlivých typoch vypínačov a poradíme, na čo sa ktorý hodí a ako ich zapojiť.

Upozornenie na úvod:

Tento článok slúži iba ako informatívny. Návrh, realizáciu či opravu elektroinštalácie a vypínačov vždy zverte kvalifikovaným elektrikárom, resp. projektantom. V opačnom prípade sa vystavujete ekonomickým i trestnoprávnym dôsledkom v prípade požiaru alebo úrazu el. prúdom. 

Rovnaký výrobca – rovnaký dizajn

Vypínače slúžia na zapínanie a vypínanie el. spotrebičov, vo väčšine prípadov ide o svietidlá. Pred kúpou si umiestnenie vypínačov precízne rozkreslite, aby ste videli, koľko a aké typy budete potrebovať. Chybu neurobíte ani v prípade, že si ich kúpite zopár do rezervy. Pri elektroinštalačných prácach väčšina ľudí zistí, že potrebuje osvetlenie aj na takých miestach, s ktorými projekt nepočítal.

Väčšina výrobcov má k dispozícii niekoľko dizajnových radov prístrojov (napr. vypínače Legrand, vypínač Schneider) – zásuvky, vypínače, stmievače i ďalšie prístroje z rovnakého radu majú rovnaký dizajn. Ak si vyberiete jeden dizajnový rad, môžete dosiahnuť jednotný vzhľad v celej domácnosti

Na osvetlenie, na rolety i na motory

Podľa účelu využitia a prevedenia rozlišujeme niekoľko druhov vypínačov:

Jednoduché a dvojnásobné spínače – Ide o základný druh, slúžia na ovládanie 1 alebo 2 svetelných okruhov. Môžu byť páčkové, kolískové či klapkové.

Spínače s kontrolkou – Sú vybavené malou kontrolkou, ktorá svieti vo vypnutom stave, vďaka čomu vypínač rýchlo nájdete v tme. V minulosti sa na osvetlenie vypínačov používali tlejivky, v súčasnosti ich nahrádzajú miniatúrne LED, ktoré sú úspornejšie a majú dlhšiu životnosť. Tieto vypínače sa hodia pre toaletu, špajzu či povalu.

Ťahové spínače – Hodia sa napr. nad posteľ.

Časové spínače – Sú ideálne na osvetlenie chodieb, prípadne na ovládanie kúrenia či vetrania, ktoré má bežať iba po určitý čas (napr. ventilátor na toalete).

Spínače na rolety – Najčastejšie sú vo forme tlačidiel, môžu slúžiť na ovládanie roliet, žalúzií, garážovej brány a pod.

Bezpotenciálové tlačidlá – Môžete nimi ovládať viac ako dva svetelné okruhy z jedného miesta.

Otočné spínače – Sú vhodné aj na ovládanie výkonných spotrebičov, ako napr. elektromotory, vykurovacie zdroje a pod.

 

 

Obr. 1 – Rôzne druhy vypínačov.

Poznáte označovanie vypínačov?

Vypínače na svetlo rozdeľujeme podľa funkcie na niekoľko druhov, ktoré sa označujú číslami od 1 do 7:

Číselné označenie

Slovné označenie

Účel

Vypínač č. 1

jednopólový

zapínanie jedného svietidla

Vypínač č. 2

dvojpólový

spína dva kontakty súčasne (napr. L a N vodič)

Vypínač č. 3

trojpólový

ako č. 2, ale spína 3 kontakty súčasne

Vypínač č. 5

lustrový

dvojitý, ovláda dve svietidlá alebo dve časti lustra

Vypínač č. 4

hotelový

dokáže zapínať a vypínať viacero svietidiel v rôznych polohách, v súčasnosti sa nepoužíva

Vypínač č. 6

chodbový, schodiskový

slúži na ovládanie jedného svietidla z 2 miest

Vypínač č. 5A

nie je

dvojitý, kombinuje v sebe č. 1 a č. 6

Vypínač č. 5B

dvojitý chodbový

ako č. 6, ale ovláda 2 svietidlá

Vypínač č. 7

krížový vypínač/prepínač

umožňuje ovládanie z 3 a viac miest, zapája sa medzi koncové vypínače č. 6

Tlačidlo

nemá

po stlačení sa vráti do vypnutej polohy, ovláda napr. zvonček či schodiskový automat

Tabuľka 1 – Označenie a účel vypínačov.

Vypínač č.1 (jednopólový)

Označuje sa aj ako jednopólový vypínač, prípadne ako radenie jedna. Ide o najčastejšie využívaný vypínač, ktorý vám umožní zapnúť a vypnúť jedno svietidlo iba z jedného miesta. Používa sa zväčša v miestnostiach s jedinými dverami. Obdobou je spínač priamo na svietidle.

 

 

Obr. 2 – Schematické znázornenie vypínača č. 1.

 

Vypínače ovládané z jedného miesta majú v rôznych krajinách iné normy montážnej polohy. V USA či Ázii zapínate svetlo smerom hore, v Anglicku smerom dolu. V Japonsku je zvykom montovať vypínač naležato – kolískou pohybujete zľava doprava. Nech už zvolíte akýkoľvek variant, montážne polohy by ste mali nastaviť v celom objekte jednotne.

 

 Obr. 3 – Vypínač č. 1.

 

Vypínač č.2 (dvojpólový)

Dvojpólový vypínač je na prvý pohľad na nerozoznanie od jednopólového vypínača č. 1. už má dva vstupy a dva výstupy. Plní rovnakú funkciu ako jednopólový, no jednou ovládacou klapkou viete ovládať dva obvody súčasne (môžete napr. vypínať fázový i neutrálny vodič, prípadne dva samostatné okruhy svietidiel).

Vypínač č.3 (sporákový)

Ide o trojpólový vypínač s troma dvojicami kontaktov. Najčastejšie ho nájdete v prevedení ako sporákový vypínač, ktorý je určený na ovládanie 3-fázového sporáka. Na rozdiel od bežného vypínača na osvetlenie sú tie sporákové stavané na vyššie prúdové zaťaženie (znesú aj 16 či 20 A), preto sú aj robustneišie. Sporákovými vypínačmi môžete ovládať aj iné výkonné trojfázové spotrebiče, ako napr. el. vykurovanie či motory. 

 

Obr. 4 – Sporákový vypínač je už na prvý pohľad robustnejší než vypínače na osvetlenie.

 

Vypínač č. 3 nájdete aj ako štvorpólový. Ten je vybavený štyrmi dvojicami kontaktov, ktoré sú ovládané jednou ovládacou klapkou. Najčastejšie sa využíva pri trojfázových rozvodoch. Oproti trojpólovému je bezpečnejší, lebo rozpína fázové vodiče aj nulový vodič.

Vypínač č.4 (hotelový)

Ide o otočný vypínač, ktorý má jeden prívod a dva vývody. Má štyri polohy – v prvej zapína prvý obvod, v druhej druhý obvod, tretia zapne oba a štvrtá vypne oba obvody. Tento vypínač sa nazýva aj hotelový, keďže sa v minulosti využíval v hotelových izbách. V súčasnosti sa však už nepoužíva.

Vypínač č.5 (lustrový)

Ide v podstate o zdvojený vypínač č. 1 s jedným spoločným prívodom a dvoma nezávislými vývodmi. 5 vypínač má delenú klapku, takže vám umožní zapínať a vypínať dve svietidlá, prípadne dve časti jedného svietidla. To sa využíva napr. pri lustroch, preto sa vypínaču č. 5 hovorí aj lustrový vypínač

 

Obr. 5 – Vypínač č. 5 je v podstate zdvojený vypínač č. 1.

 Obr. 6 – Schematické znázornenie vypínača č. 5.


Vypínač č.6 (striedavý prepínač)

Nazýva sa aj striedavý, dvojsmerný, chodbový vypínač či schodiskový vypínač. Ide o jednopáčkový vypínač, ktorý je na prvý pohľad na nerozoznanie od jednopólového vypínača č. 1. na rozdiel od neho však má 1 prívod a prepína medzi 2 vývodmi. 

 

 

Obr. 7 –Vypínač 6 vyzerá na prvý pohľad rovnako ako vypínač č. 1.

 

Názov „schodiskový“ asi najlepšie vystihuje funkciu tohto vypínača – dolu na schodisku zapnete vypínač a rozsvietite svetlo, hore druhým vypínačom to isté svetlo vypnete. Striedavé vypínače vám teda umožní ovládať svietidlo z 2 miest.

 Obr. 8 – Schematické znázornenie zapojenia vypínačov č. 6.

 

Vypínač č. 6 využijete najmä na chodbách, schodiskách či v priechodných miestnostiach. Ak necháte jeden z vývodov nezapojený, môžete ho použiť aj ako jednopólový vypínač č. 1.

Vypínač č. 5A

Ide o dvojpáčkový vypínač, ktorého jedna časť je zapojená ako vypínač č. 1 a druhá časť ako vypínač č. 6. Vypínač 5a teda môžete použiť na ovládanie dvoch svietidiel, pričom to druhé môžete pomocou ďalšieho vypínača č. 6 zapínať a vypínať z dvoch miest.

Vypínač č. 5B (dvojitý schodiskový)

Vypínač číslo 5B, resp. 6 + 6  je vlastne dvojitý dvojpáčkový striedavý vypínač č. 6 v jednom rámčeku. Dvojitou klapkou môžete s použitím dvoch takýchto vypínačov ovládať dva svetelné okruhy z dvoch miest. Môžete tiež skombinovať 5b vypínač a dva vypínače č. 6, vďaka čomu budete môcť ovládať dve svietidlá z 3 miest.

  Obr. 9 – Vypínač č. 5b vyzerá ako dvojpólový vypínač č. 2.


Obr. 10 – Schematické znázornenie zapojenia vypínačov č. 5b.

 

Vypínač č. 7 (krížový prepínač)

Kombináciou tohto vypínača a 2 vypínačov č. 6 môžete ovládať svietidlo z 3 miest. Ak použijete viacero vypínačov č. 7, budete môcť svietidlo ovládať z ľubovoľného počtu miest. Takéto zapojenie je však neekonomické, keďže si vyžaduje množstvo káblov, lepšie je použiť nie 7 vypínač, ale schodiskový automat, prípadne stýkač.


Obr. 11 – Krížový vypínač č. 7 na prvý pohľad pripomína vypínače č. 1 a č. 6.

 Obr. 12 – Schematické znázornenie zapojenia vypínačov č. 7 a 6.Tlačidlo

Tlačidlá sú jednopáčkové vypínače č.1, ktoré sa vracajú pomocou strunky do pôvodnej polohy. Používajú sa na najmä zopnutie spotrebičov, napr. pomocou stýkačov či ďalších pomocných obvodov. Existuje viacero druhov tlačidiel: jednopáčkové, dvojpáčkové, rozpínacie, podsvietené alebo s piktogramami. Tlačidlá sa využívajú na ovládanie zvončekov, schodiskových automatov na osvetlenie, osvetlenia pomocou stýkačov, žalúzií, garážových brán a pod.

 

 

Obr. 13 – Tlačidlo pripomína bežný vypínač, po stlačení sa však vráti do pôvodnej polohy.Klapky s kontrolkou – podsvietené vypínače

Na výber máte okrem tradičnej veľkoplošnej aj klapky s kontrolkou. Spoza priesvitného priezoru presvitá LED alebo tlejivka.

Kontrolky plnia rozdielne funkcie:

Orientačná kontrolka – Signálka na kolíske slúži pre lepšiu orientáciu v tme. Svieti ak je svetlo vypnuté, aby ste ľahšie našli vypínač. Využíva sa najmä na chodbách v spoločných priestoroch.

 

 

Obr. 14 – Orientačná kontrolka.

 

Signalizačná kontrolka – Signálka svieti, ak je prístroj v zapnutom stave. Využijete ju napríklad, ak sa vypínač nachádza v inej miestnosti ako svetlo. Svoje opodstatnenie našla najmä v kúpeľniach či na toaletách. Signalizačné osvetlenie však viete namontovať, iba ak sa v inštalačnej krabici nachádza nulový vodič (tzv. nulák).

 

 

Obr. 15 – Signalizačná kontrolka.

Pomohol vám tento článok?

Prečítajte si aj ďalšie zo série článkov, v ktorých sa dozviete o ďalších druhoch vypínačov či o ich inštalácii.

Radi vám však poradíme aj osobne, neváhajte nás kontaktovať.