Inštalácia a montáž vypínačov

V článku vám prinášame základné informácie o tom, ako fungujú štandardné vypínače na svetlo, určené pre domové elektroinštalácie. Poradíme vám, aké sú možnosti ich inštalácie a ktoré parametre sú dôležité pri výbere vypínača.

Upozornenie na úvod:

Tento článok slúži iba ako informatívny. Návrh, realizáciu či opravu elektroinštalácie a vypínačov vždy zverte kvalifikovaným elektrikárom, resp. projektantom. V opačnom prípade sa vystavujete ekonomickým i trestnoprávnym dôsledkom v prípade požiaru alebo úrazu el. prúdom. 

 

Jedno zariadenie, 3 časti

Ak hovoríme o vypínači, v tomto článku máme na mysli klasický vypínač na svetlo, určený pre domové elektroinštalácie. Ak chcete spínať iné spotrebiče, napr. motory, zásuvky či ohrievače, budete musieť siahnuť po inom druhu vypínačov, tie na svetlo na to totiž nie sú prispôsobené.

Vypínače na svetlo sa sklada z 3 častí (pozri obrázok):

Obr. 1 – Jednotlivé časti vypínača.

Rámček – (č. 2 na obrázku), zakrýva prechod medzi klapkou a stenou. Môže byť z rovnakého materiálu a farby ako klapka. Do spoločného rámika viete umiestniť až 6 prístrojov – vypínače, stmievače, ale aj zásuvky či iné ovládače. Na výber máte vodorovné, ale aj zvislé radenie. Vzdialenosť medzi nimi nájdete pod parametrom osová vzdialenosť

Strojček – (č. 3 na obrázku), je ukrytý pod klapkou a zabezpečuje samotné spínanie el. obvodu.

Klapka – (č. 1 na obrázku), nazýva sa aj kolíska a je najnápadnejšou časťou vypínača. Dotýkate sa jej pri obsluhe vypínača a spolu s rámikom určuje celkový vzhľad.

Nie je vypínač ako vypínač

Vypínače na svetlo rozdeľujeme podľa funkcie na niekoľko druhov. Niektoré môžu ovládať aj viac svetidiel, prípadne ich môžete zapojiť tak, že budete môcť ovládať jedno svietidlo z viacerých miest. Vypínače a ich druhy sa označujú číslami od 1 do 7.

Číselné označenie

Slovné označenie

Účel

Vypínač č. 1

jednopólový

zapínanie jedného svietidla

Vypínač č. 2

dvojpólový

spína dva kontakty súčasne (napr. L a N vodič)

Vypínač č. 3

trojpólový

ako č. 2, ale spína 3 kontakty súčasne

Vypínač č. 5

lustrový

dvojitý, ovláda dve svietidlá alebo dve časti lustra

Vypínač č. 4

hotelový

dokáže zapínať a vypínať viacero svietidiel v rôznych polohách, v súčasnosti sa nepoužíva

Vypínač č. 6

chodbový, schodiskový

slúži na ovládanie jedného svietidla z 2 miest

Vypínač č. 5A

nie je

dvojitý, kombinuje v sebe č. 1 a č. 6

Vypínač č. 5B

dvojitý chodbový

ako č. 6, ale ovláda 2 svietidlá

Vypínač č. 7

krížový vypínač/prepínač

umožňuje ovládanie z 3 a viac miest, zapája sa medzi koncové vypínače č. 6

Tlačidlo

nemá

po stlačení sa vráti do vypnutej polohy, ovláda napr. zvonček či schodiskový automat

Tabuľka 1 – Označenie a účel vypínačov.

Ak chcete zásuvky a vypínače zladiť, vyberajte vždy z jedného dizajnového radu od jediného výrobcu (napr. Legrand má rady Valena či Niloé).

Ak sa chcete dozvedieť viac, v samostatnom článku vám prinášame detailné informácie o funkcii jednotlivých druhov vypínačov.

Vedeli ste, že?

Ak chcete svietidlo alebo svietidlá ovládať z viacerých miest, môžete použiť stýkače alebo schodiskové automaty a k nim pripojiť tlačidlá. Tie vyzerajú ako vypínače, no po stlačení sa vrátia do pôvodnej polohy.

Do steny i na povrch, pozor na montážnu polohu

Z hľadiska montáže delíme vypínače na tie s montážou pod omietku a na tie s montážou na povrch:

Zapustená montáž – Účinnejšie chráni mechanizmus prístroja pred poškodením, pôsobí tiež elegantnejším a menej rušivým dojmom. Tieto vypínače sa neupevňujú priamo do steny, ale priskrutkovaním strojčeka do plastovej inštalačnej krabice. Nevýhodou je, že pre krabicu musíte vysekať vhodný otvor (to platí aj pre káble, keďže ich budete chcieť takisto ukryť pod omietku). Pri zapustenej montáži vám niektorí výrobcovia umožnia umiestniť viacero vypínačov vo viacnásobnom rámiku aj zvislo nad seba.

Obr. 2 – Vypínač pre zapustenú montáž do steny.

 

Montáž na povrch – Používa sa skôr v exteriéri, prípadne v neobytných priestoroch (dielňa, garáž, pivnica, priemysel), najmä v spojení s uložením káblov do inštalačných líšt alebo inštalačných rúrok. Výhodou je, že pre vypínače na stenu nemusíte vysekávať otvor, vypínače majú pripravené otvory na skrutky. Nevýhodou je, že vypínač je takto vystavený prípadnému mechanickému namáhaniu a takéto umiestnenie nie je ani príliš estetické.

Obr. 3 – Vypínač pre montáž priamo na povrch. Nevyžaduje dodatočnú krabicu.

Vedeli ste, že?

Technické normy (STN) nepredpisujú, v akej výške má byť vypínač nainštalovaný. Odporúčajú len umiestnenie vypínačov a káblov do tzv. elektroinštalačných zón. Pre vypínače sa bežne používa výška cca 1,2 – 1,4 m od podlahy, čo je pre človeka prirodzený poloha a na vypínač tak ľahko dosiahnete rukou vy i vaše deti.

Vypínače ovládané z jedného miesta majú v rôznych krajinách iné normy montážnej polohy. V USA či Ázii zapaľujete svetlo smerom hore, v Anglicku smerom dolu. V Japonsku je zvykom montovať vypínač naležato – kolískou pohybujete zľava doprava.

Nech už zvolíte akýkoľvek variant, montážne polohy by ste mali nastaviť v celom objekte jednotne. Vypínače ovládané z viacerých miest, tzv. schodiskové, nemajú pochopiteľne stálu polohu.

Na všetky druhy povrchov

Vypínače sa neupevňujú priamo do steny, ale priskrutkovaním strojčeka do plastovej inštalačnej krabice. Krabice môžu mať rôzne hĺbky, v Európe však majú jednotnú veľkosť. Priemer je 68 mm pre krabice KU-68 a KP-68. Niektoré modely krabíc majú zúbky, kovové rozpery, vďaka ktorým strojček presnejšie a pevnejšie zapadne do krabice. 

Existujú varianty na montáž do steny a na stenu – pomocou takejto krabice nainštalujete podomietkový vypínač na omietku.. V ponuke nájdete aj varianty pre montáž do dreva, do sadrokartónu či hlboké krabice do zateplenej steny. Nájdete ich v prevedení na 1 vypínač i viac vypínačov (viacnásobné krabice).

 

 

Obr. 4 – Zľava – krabica na povrchovú montáž na stenu, hlboká krabica pre podomietkovú montáž, extra hlboká hranica do zateplenej steny, žltá krabica do dutej priečky a sivá viacnásobná krabica pre 2 vypínače.

Strojčeky vypínačov bývali kedysi vybavený klasickými skrutkovými svorkami. Dnes sú bežné bezskrutkové pružinové svorky, ktoré stlačíte a odizolovaný vodič do nich jednoducho zasuniete. Skrutkovač potrebujete iba na ich demontáž. Klasické skrutkové svorky nájdete prevažne v lacnejších vypínačoch.

Pozor na vlhkosť

Vypínače v interiéri sú spravidla určené do suchého prostredia. Aj doma však nájdete priestory s náročnejšími podmienkami, ktoré si vyžadujú použitie vypínačov odolných voči prachu či vlhkosti. Môže ísť napr. o kúpeľňu, pivnicu, dielňu či garáž (väčšie množstvo prachu), prípadne exteriér domu.

Odolnosť sa vyjadruje tzv. krytím IP. Tento parameter vyjadrujú výrobcovia písmenami IP a dvojmiestnym číslom. Prvé špecifikuje odolnosť voči vniknutiu cudzích predmetov a druhé odolnosť voči vlhkosti. 

Prvé číslo

Ochrana pred

Druhé číslo

Ochrana pred

1

vniknutím telesa nad 50 mm a dotykom chrbtom ruky

1

zvislo kvapkajúcou vodou

2

vniknutím telesa nad 12,5 mm a dotykom prstom

2

vodou kvapkajúcou v sklone 15 °

3

vniknutím telesa nad 2,5 mm a dotykom nástrojom

3

kropením a dažďom v uhle 

60 – 90 °

4

vniknutím telesa nad 1 mm a dotykom drôtom

4

vodou striekajúcou zo všetkých smerov

5

sadajúcim prachom a dotykom drôtom

5

vodou tryskajúcou zo všetkých smerov

6

prachotesnosť a ochrana pred dotykom drôtom

6

vodou intenzívne tryskajúcou zo všetkých smerov

   

7

dočasným ponorením do vody

   

8

trvalým ponorením do vody

Tabuľka 2 – Krytie IP ako vyjadrenie odolnosti el. zariadení voči vniknutiu cudzích predmetov, prachu a vlhkosti.

Elektrické vypínače pre suché prostredie majú zvyčajne krytie IP20. O vypínačoch odolných voči vlhkosti hovoríme v prípade, že majú krytie IP44, ktoré im zaručí odolnosť voči striekajúcej vode. Tam, kde predpokladáte vyšší tlak vody (záhradná hadica, „wapka“), by ste mali použiť vonkajšie vypínače s krytím IP55, ktoré sú odolné voči tryskajúcej tlakovej vode. 

Vypínače IP20 od tých odolnejších na prvý pohľad často nerozoznáte. Výrobcovia zabezpečujú vyššiu odolnosť tesneniami a prídavnými gumovými alebo silikónovými membránami, ktoré oddeľujú klapky od strojčeka vypínača.

Bol pre vás článok užitočný?

Ďalšie informácie nájdete v samostatnom článku o funkcii jednotlivých druhov vypínačov. V ďalšom článku sme si „posvietili“ aj na stmievače osvetlenia.

Ak si neviete vybrať, kontaktujte nás a radi vám poradíme.