Zachytávacia tyč

Súčasť bleskozvodu, ktorej úlohou je zachytiť samotný bleskový výboj z atmosféry a následnej ho poslať cez bleskozvod bezpečne do zeme.

×