Vzhľadom k lockdownu sa občasne nevieme dostať ku včasným dodávkam tovaru. Robíme všetko pre to, aby sme vám vaše objednávky odoslali v sľúbenej lehote. Ďakujeme za pochopenie a mrzí nás táto situácia :(

Vysoké napätie (VN)

Ide o napätie 600 V – 30 kV medzi fázovými vodičmi a zemou a 1 – 52 kV medzi jednotlivými fázovými vodičmi. Existuje aj veľmi vysoké napätie (VVN) a zvlášť vysoké napätie (ZVN). Všetky tieto napätia sa používajú na prenos el. prúdu cez rozvodnú sieť.