TN-C

Ide o typ rozvodnej siete s uzemnením na strane zdroja (T), ochranou nulovaním na strane spotrebiča (N) a kombinovaným vodičom PEN, ktorý slúži ako neutrálny a ochranný súčasne. Sieť TN-C má teda 2, resp. v prípade 3-fázového rozvodu 4 vodiče. Siete TN-C sa používali v starých domových i komerčných elektroinštaláciách z dôvodu úspory. V súčasnosti sa používajú napr. na rozvod el. energie o trafostaníc ku koncovým odberateľom. Na rozdiel od sietí TN-S sú menej bezpečné.

×