TN-S

Touto skratkou sa označuje typ rozvodnej siete s uzemnením na strane zdroja (T), ochranou nulovaním na strane spotrebiča (N) a separátnym ochranným vodičom (S). Siete TN-S majú teda 3, resp. 5 vodičov – fázový (alebo 3 pri trojfázovom rozvode), neutrálny a ochranný. Používajú sa vo vnútorných rozvodoch domov, bytov, komerčných budov ale aj priemyslu.

×