Striedavý prúd

Ide o prúd, ktorého smer a veľkosť sa menia v čase. Úroveň striedavého napätia i prúdu môžeme jednoducho meniť pomocou transformátorov, preto sa využíva aj na prenos energie v el. rozvodnej sieti. Napätie v rozvodnej sieti na Slovensku aj v okolitých štátoch dosahuje úroveň 230 V, frekvencia je 50 Hz (v minulosti 220 V).

×