Rozvodnica

Ide o zariadenie na rozvod el. prúdu, v ktorom sú nainštalované príslušné spínacie a istiace prvky (ističe, prúdové chrániče a pod.). Rozvodnica môže byť, na rozdiel od rozvádzača, umiestnená tak, aby bola prístupná laickej obsluhe. Z toho dôvodu musia mať rozvodnice krytie min. IP2X. Sú často vybavené prepojovacími mostíkmi na N a PE vodiče a DIN lištami na umiestnenie spomínaných prvkov. Nájdete ich v bytoch, domoch, kanceláriách a pod.