Prepätie

Ide o napätie, ktoré je vyššie než je bežné pre konkrétny rozvod el. energie (a vyššie než na aké je rozvod navrhnutý). Takéto zvýšené napätie môže poškodiť elektroinštaláciu alebo pripojené spotrebiče.

×