Rozvádzače a rozvodnice - na čo slúžia?

Rozvádzač, rozvodná skriňa, ističová skrinka, elektrická skrinka – niektorí ľudia si tieto pojmy zamieňajú a hoci majú všetky podobný účel, je medzi nimi predsa len mnoho odlišností. V článku vám poradíme, ako medzi nimi rozlišovať a podľa akých parametrov si rozvádzač či rozvodnicu vybrať.

 

Upozornenie na úvod:

Tento článok slúži iba ako informatívny. Návrh, realizáciu či opravu elektroinštalácie, rozvádzačov i rozvodníc vždy zverte kvalifikovaným elektrikárom, resp. projektantom. V opačnom prípade sa vystavujete ekonomickým i trestnoprávnym dôsledkom v prípade požiaru alebo úrazu el. prúdom. 

 

Rozvádzač nie je rozvodnica

Všetky zariadenia, ktoré slúžia na rozvod el. prúdu sa podľa technických noriem (STN) spolu nazývajú ako rozvodné zariadenia

Elektrické rozvádzače nízkeho napätia sú kombináciou jedného alebo viacerých spínacích prístrojov (ističe, vypínače) s pridruženým meracím, riadiacim, signalizačným, regulačným či ochranným zariadením. Rozvádzač vrátane všetkých vnútorných konštrukčných a elektrických súčastí zostavuje výrobca.

Rozvádzačov je viacero druhov, ktoré sa líšia svojím konštrukčným vyhotovením. Ide o nekryté, panelové, krytové, skriňové, pultové či skriňovo-stavebnicové rozvádzače. K jednotlivým druhom môžu mať prístup buď poučené osoby a osoby s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou. Rozvádzače teda nesmú byť prístupné laikom.

Rozvodnice sa na rozdiel od rozvádzačov môžu umiestniť tak, aby boli prístupné laickej obsluhe kvôli spínaniu jednotlivých prvkov (vypínače, ističe) či výmene poistiek. Sú vyhotovené na montáž na zvislú rovinu a do menovitého napätia 300 V oproti zemi. Rozvodnice musia byť vyhotovené s krytím aspoň IP2X.

Typy rozvádzačov a rozvodníc

V našom e-shope máme rozvádzače a rozvodnice rozdelené do kategórií podľa účelu:

Bytová rozvodnica – Slúži na rozvod energie v bytoch, domoch, ale aj v kancelárskych priestoroch či v ľahkom priemysle. Môžete ju použiť ako domový rozvádzač alebo podružný rozvádzač. Bytové rozvodnice sú vopred osadené DIN lištami a prepojovacími mostíkmi na N a PE vodiče, takže sú prakticky pripravené na osadenie ističmi či inými prístrojmi a následnú inštaláciu.

bytova-rozvodnica

Obr. 1 – Bytová rozvodnica nad omietku s dvierkami z dymového plastu.

Rozvodná skriňa – Na rozdiel od bytových rozvodníc bývajú rozvodné skrine odolnejšie voči mechanickému namáhaniu i voči prachu a vlhkosti. Elektrické rozvodné skrine nemusia obsahovať prepojovacie mostíky ani DIN lišty.

rozvodna-skrina

Obr. 2 – Rozvodné skrine majú robustnejšiu konštrukciu než bytové rozvodnice.

Elektromerový rozvádzač (skrinka na elektromer) – Je predpripravený na montáž elektromeru či ďalších pomocných zariadení, vrátane kompletného značenie v zmysle aktuálne platných STN. Elektromerová skriňa sa dodáva spolu s hlavným ističom, ktorý je možné zaplombovať. Podľa konštrukčného vyhotovenia sa elektromerové rozvádzače (skrinky na elektromer) delia na pilierové, nástenné a pre zapustenú montáž pod omietku. V ponuke máme rozvádzače pre Západoslovenskú, Stredoslovenskú i Východoslovenskú distribučnú spoločnosť.

20879-2_re1-0-b-f402-xxa-w-p0

Obr. 3 – Elektromerové rozvádzače sú pripravené na osadenie elektromera a hlavného ističa. 

Poistková skrinka – Je vybavená poistkovými držiakmi a svorkou na pripojenie PEN vodiča. Poistná skrinka je spravidla určená na realizáciu elektrickej prípojky vzdušného vedenia na el. stĺpe.

20399-3_poistkova-skrinka-spp2-c-iv-p21-hasma-ip44-kluc

Obr. 4 – Poistkové skrinky slúžia najmä na realizáciu el. prípojok zo vzdušného vedenia na stĺpoch.

Rozvodnica zásuvková – Rozvodnice zásuvkové sú osadené jednou alebo viacerými el. zásuvkami na 230 V alebo 400 V. Niektoré zásuvkové rozvodnice bez istenia majú aj predprípravu na osadenie prístrojov (ističe, prúdové chrániče a pod.) v podobe DIN lišty a dvierok. Zásuvkové rozvodnice s istením sú prístrojmi osadené už z výroby.

zasuvkova-rozvodnica

Obr. 5 – Niektoré zásuvkové rozvodnice sú pripravené na osadenie ističmi či prúdovými chráničmi.

Staveniskový rozvádzač – Je určený na napájanie dočasných rozvodov el. energie na stavenisku, pri stavebných, rekonštrukčných či búracích prácach. Na staveniskové rozvádzače sú kladené zvýšené požiadavky, venuje sa im osobitná STN. Od iných sa líšia zabudovaným stojanom, vyššou odolnosťou voči vlhkosti, napájaním pomocou 400 V zástrčky, hlavným vypínačom atď. Stavebný rozvádzač si môžete nechať vyrobiť alebo si ho môžete požičať.

Pozrieť kompletnú ponuku rozvádzačov a rozvodníc na našom e-shope »

Radšej si nechajte rezervu

Najdôležitejším parametrom pri rozvádzačoch a rozvodniciach je počet modulov, resp. pozícii pre prístroje. Max. počet modulov na 1 rad býva 18, tie s vyšším počtom modulov môžu byť dvoj-, troj- i štvorradové. Nie je teda problém nájsť rozvádzač 56 modulov či rozvádzač 72 modulov.

Majte na pamäti, že rôzne prístroje zaberú rôzne množstvo pozícií – jednofázový istič 1 pozíciu, 3-fázový 3 pozície, no napr. 1-fázový prúdový chránič zaberie až 2 pozície a 3-fázový až 4 pozície.

Pri výbere rozvádzača či rozvodnice si pre istotu vždy nechajte rezervu v počte niekoľkých modulov. Nikdy totiž neviete, kedy budete potrebovať doplniť istič pre nový zásuvkový alebo svetelný okruh (napr. do prístavby, altánku a pod.). Okrem toho, v podobe modulov do rozvádzača nájdete aj zaujímavé príslušenstvo ako napr. zvonček, 12 V zdroj napr. pre napájanie LED svietidla a pod. 

Modulové prístroje ako ističe, prúdové chrániče atď. sa upevňujú na tzv. DIN lišty zacvaknutím. Na ich montáž teda nepotrebujete skrutky. Okrem DIN líšt budete v rozvodnici potrebovať aj rozbočovacie mostíky na rozbočenie N a PE vodičov pre jednotlivé okruhy.

Pod omietku i na stenu

Ak si vyberáte rozvádzač či rozvodnicu, všímajte si aj konštrukčné vyhotovenie. Rozvodná skriňa pod omietku síce pôsobí nenápadne, na jeho inštaláciu však musíte do steny vysekať pomerne veľký otvor, čo môže byť napr. v paneláku problematické. Naopak, rozvodnice nad omietku sa prichytávajú pomocou 4 skrutiek, ich montáž je teda otázkou pár minút.

Bytové rozvodnice sú najčastejšie vyhotovené z plastu, prípadne z tenkého plechu. Obvykle majú bielu farbu a zvislé či vodorovné dvierka, buď nepriehľadné, prípadne z priehľadného plastu, pripomínajúceho dymové sklo.

Dôležitým parametrom je aj odolnosť voči vlhkosti a vniknutiu prachu. Vyjadruje sa písmenami IP a dvojciferným číslom, pričom prvé číslo udáva stupeň ochrany pred vniknutím cudzích predmetov a druhé stupeň ochrany pred vlhkosťou. 

Štandardom je krytie IP40, nájdete však aj rozvodnice a rozvádzače s krytím dokonca až IP65, ktoré sú odolné voči tryskajúcej vode. Tie sú vhodné aj do exteriéru či do vlhkých priestorov, no sú, pochopiteľne, drahšie. 

Prvé číslo

Ochrana pred

Druhé číslo

Ochrana pred

1

vniknutím telesa nad 50 mm a dotykom chrbtom ruky

1

zvislo kvapkajúcou vodou

2

vniknutím telesa nad 12,5 mm a dotykom prstom

2

vodou kvapkajúcou v sklone 15 °

3

vniknutím telesa nad 2,5 mm a dotykom nástrojom

3

kropením a dažďom v uhle 

60 – 90 °

4

vniknutím telesa nad 1 mm a dotykom drôtom

4

vodou striekajúcou zo všetkých smerov

5

sadajúcim prachom a dotykom drôtom

5

vodou tryskajúcou zo všetkých smerov

6

prachotesnosť a ochrana pred dotykom drôtom

6

vodou intenzívne tryskajúcou zo všetkých smerov

   

7

dočasným ponorením do vody

   

8

trvalým ponorením do vody

Tabuľka 1 – Krytie IP ako vyjadrenie odolnosti el. zariadení voči vniknutiu cudzích predmetov, prachu a vlhkosti.

Pozor na legislatívu

Hoci sú bytové rozvodnice a niektoré rozvádzače predpripravené na osadenie prístrojmi, nemôže ich prístrojmi osadiť každý elektrikár. Hotový rozvádzač ako celok musí vyrobiť firma, ktorá má na túto činnosť oprávnenie od inšpekcie práce. Následne musí rozvádzač, resp. rozvodnica prejsť kusovou skúškou. 

K rozvádzaču musí výrobca dodať typový (výrobný) štítok, protokol o kusových skúškach, dokumentáciu s pokynmi na inštaláciu, prevádzku a údržbu a vyhlásenie o zhode s technickými predpismi. Ak niektorý z týchto dokumentov chýba, elektroinštalácia nevyhovie prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízii). Prax je síce taká, že väčšina revíznych technikov prižmúri oko, to však neznamená, že je to tak správne

18956_samolepka-4-kombinacia-105x147mm-na-rozvadzace

Obr. 6 – Na rozvádzačoch nesmú chýbať bezpečnostné označenia.

Prístroje v rozvádzači musia byť prehľadne a prístupne usporiadané. Musia byť označené trvanlivo a v súlade so schémami zapojenia (jednotlivé obvody a prístroje sa musia dať identifikovať). Schémy musia byť dodané spolu s rozvádzačom. Častou chybou bývajú aj chýbajúce záslepky na voľných modulových pozíciách. V tom prípade elektrický rozvádzač nespĺňa požiadavky na krytie IP.

zaslepky

Obr. 7 – Chýbajúce záslepky sú príčinou nevyhovujúceho výsledku revízie.

Pozrieť kompletnú ponuku rozvádzačov a rozvodníc na našom e-shope »

Neviete si rady? Ozvite sa nám

Ak si s výberom rozvádzačov, rozvodníc alebo čohokoľvek iného neviete rady, neváhajte nás kontaktovať a my vám radi poradíme.