Zemný odpor

Ide o odpor medzi uzemňovačom a samotnou zemou. Pre správnu funkciu uzemnenia by mal byť čo najnižší. Maximálne dovolené hodnoty pre jednotlivé prípady udávajú Slovenské Technické Normy (STN). Niekedy sa označuje aj pojmom zemná impedancia.

×