Vzhľadom k lockdownu sa občasne nevieme dostať ku včasným dodávkam tovaru. Robíme všetko pre to, aby sme vám vaše objednávky odoslali v sľúbenej lehote. Ďakujeme za pochopenie a mrzí nás táto situácia :(

STN

Skratka pre Slovenské technické normy. Ide o súbor dokumentov, ktoré špecifikujú odporúčané vlastnosti najrôznejších predmetov, výrobkov, materiálov, stavieb a pod. Normy sa zaoberajú aj elektroinštaláciami, elektrickými zariadeniami, spotrebičmi, bleskozvodmi atď. Ich použitie má odporúčací charakter, riadia sa nimi však všetky oblasti techniky od výrobcov cez projektantov až po revíznych technikov. Slovenské technické normy sú často odvodené od českých či európskych noriem (preto sa pri niektorých používa aj skratka STN EN).