Watt (W)

Základná jednotka výkonu a príkonu (nielen elektrického). Niekedy sa používa aj jednotka kilowatt (kW).

×