Vypínač

Prístroj, ktorý slúži na prerušenie el. obvodu a tým aj vypnutie pripojeného spotrebiča (napr. vypínač na svetlo).

×