Úsporná žiarovka

Pozri pojem kompaktná žiarivka.

×