Skúšačka

Zariadenie, ktoré slúži na overenie prítomnosti napätia vo vodiči. Niektoré skúšačky dokážu tiež zisťovať poradie sledu fáz.