Vzhľadom k lockdownu sa občasne nevieme dostať ku včasným dodávkam tovaru. Robíme všetko pre to, aby sme vám vaše objednávky odoslali v sľúbenej lehote. Ďakujeme za pochopenie a mrzí nás táto situácia :(

Rozvádzač

Tvorí ho jeden alebo viacero spínacích prístrojov (ističe, vypínače) a pridružené meracie, riadiace, ochranné a signalizačné zariadenia. Rozvádzače nesmú byť prístupné laikom, môžu ich obsluhovať iba poučené osoby a elektrotechnici. Inštalujú sa teda najmä v priemysle a v komerčnej sfére.