Rozvádzač

Tvorí ho jeden alebo viacero spínacích prístrojov (ističe, vypínače) a pridružené meracie, riadiace, ochranné a signalizačné zariadenia. Rozvádzače nesmú byť prístupné laikom, môžu ich obsluhovať iba poučené osoby a elektrotechnici. Inštalujú sa teda najmä v priemysle a v komerčnej sfére.

×