Pracovný vodič

Ide o súhrnné označenie pre všetky fázové i neutrálne vodiče.

×