Oblúková ochrana (AFDD)

Špeciálny prístroj, ktorý dokáže odhaliť elektrický oblúk (iskrenie) v elektroinštalácii. Oblúk vzniká napr. pri uvoľnenej svorke, prepálenej izolácii medzi vodičmi a pod. Oblúková ochrana sa označuje skratkou AFDD z anglického Arc Fault Detection Device. Najčastejšie má tvar podobný ističom a inštaluje sa do rozvodnej skrinky.