Krabica

Elektroinštalačné krabice slúžia na rozbočenie jednotlivých elektroinštalačných okruhov na viacero vetiev. Do tých väčších môžete umiestniť aj pomocné prístroje (ističe a pod.).

×