Jednosmerný prúd

Smer jeho prúdenia vo vodiči sa v čase nemení a je stále rovnaký. Jeho zdrojom môže byť napr. batéria, dynamo alebo aj striedavý zdroj po usmernení. Jeho prenos cez rozvodnú sieť je technologicky aj ekonomicky náročný. Elektronické zariadenia, ktoré s ním pracujú (TV, počítač a pod.), si ho teda vyrábajú sami pomocou usmerňovača.

×