Nie je kábel ako kábel

Pri stavbe alebo rekonštrukcii príbytku používajú mnohí ľudia v snahe ušetriť káble rôznych parametrov, čo však nemusí byť vždy bezpečné. V článku vám preto prinášame prehľad najdôležitejších vlastností, aké majú bežne používané elektrické káble a poradíme, ktorý sa na čo hodí.

Hliníku takmer odzvonilo

V minulosti sa na elektroinštalácie hojne používali káble s hliníkovými vodičmi, najmä pre ich nízku cenu. Hliník má však nepríjemnú vlastnosť, že pod tlakom utiahnutej svorky „tečie“, teda sa splošťuje a stráca kontakt. Výsledkom je zahrievanie vplyvom prechodového odporu, neskôr aj vznik el. oblúka, čo môže mať za následok požiar

Hliníkové vodiče teda nahradili medené, ktoré túto nepríjemnú vlastnosť nemajú. Hliník však stále nájdete v silových kábloch s veľkými prierezmi, používaných na rozvod elektriny. Vo veľkých prierezoch sa totiž spomenutá nepríjemná vlastnosť hliníka neprejavuje. 

Hliníkové káble nájdete napr. pod označením AYKY. Na el. prípojku sa často používa napr. kábel 4x25 AYKY.

medium-voltage-cable-5088486_640

Obr. 1 – Hliník sa používa už len v špeciálnych prípadoch, napr. v silových kábloch.

Prierez nie je priemer

Jedným z najdôležitejších parametrov kábla je prierez vodiča. Čím väčší prierez, tým vyššia vodivosť, nižšia impedancia (odpor) a tým väčší prúd kábel znesie. 

Väčšina ľudí si však pletie prierez a priemer. Prierez je v podstate zjednodušené označenie pre plochu jeho prierezu, teda obsah kruhu – preto sa udáva v mm2. Čo sa týka priemeru, ten výrobcovia obvykle neudávajú pre vodiče, ale pre celý kábel.

Od prierezu (avšak nielen od neho) závisí aj voľba istenia. Najmenší dovolený prierez pre silnoprúdové vedenia je 1,5 mm2.

Najčastejšie používané prierezy v elektroinštaláciách:

Zásuvky 230 V – prierez 2,5 mm2 a 16 A istič (3x2 5 CYKY)

Osvetlenie 230 V – prierez 1,5 mm2 a 10 A istič. 

 

Upozornenie
Práce na elektroinštalácii môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár s osvedčením podľa vyhl. MPSVaR 508/2009 Z.z. Voľba správnych káblov a istenia závisí od viacerých okolností, okrem iného aj od ich dĺžky a uloženia. Zverte ju teda odborníkovi, v opačnom prípade sa vystavujete riziku požiaru so všetkými ekonomickými a trestnoprávnymi dôsledkami.

 

Pozor na typ kábla

Pri elektroinštaláciách v domácnostiach sa obyčajne používa niekoľko druhov káblov. Pri výbere si však všímajte špecifikáciu výrobcu a odporúčané využitie. Rôzne druhy káblov sa totiž líšia použitým materiálom izolácie a tým pádom aj odolnosťou voči mechanickému poškodeniu, UV žiareniu, max. polomerom ohybu, max. napätím medzi vodičmi a pod.

Pokým jeden kábel môže byť vhodný na inštaláciu pod omietku, iný môže byť určený iba na dočasný rozvod elektriny pre svoju slabú odolnosť.

lines-2147450_640

Obr. 2 – V elektroinštaláciách sa používajú desiatky až stovky druhov káblov. Viete, ktorý je ten správny pre vás?

Najčastejšie používané typy káblov na silnoprúdovú časť elektroinštalácie: 

CYKY – Najčastejšie používaný kábel, ktorý spoznáte podľa čiernej izolácie. Keďže má plné vodiče, je určený iba na pevnú inštaláciu (nie na pohyblivý prívod). Káble CYKY môžete inštalovať pod omietku, do chráničiek, ale aj priamo na drevo, sú totiž odolné voči šíreniu plameňa. 

CYKYLo – Ploché káble s vodičmi usporiadanými v rade. Vďaka plochému tvaru sa hodia na inštaláciu pod podlahové lišty, vyžadujú tiež plytšiu drážku na sekanie než CYKY Káble. Káble CYKYLo však majú slabú mechanickú odolnosť a nemali by ste ich teda používať na prevliekanie, napr. v dutých sádrokartónových priečkach – ich izolácia sa môže poškodiť. Takéto ploché káble sa označujú aj skratkou CYYp

CYSY – Ide o mäkké a ohybné káble s lankovými vodičmi a bielou izoláciou. Používajú sa na výrobu pohyblivých prívodov pre spotrebiče, predlžovacích prívodov (predlžovačiek) či pripojenie pohyblivých spotrebičov (napr. sporák). Na rozdiel od CYKY nie sú káble CYSY vhodné na priamu inštaláciu pod omietku (musíte použiť chráničku).

CGSG – Mäkké a ohybné káble s lankovými vodičmi a gumovou izoláciou, ktoré majú vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu, vlhkosti a mastnote. Káble CGSG sa používajú sa ako prívody k stavebným rozvádzačom, strojom, ručnému náradiu a všeobecne na dočasné rozvody elektriny. Označujú sa aj ako H05RR-F alebo H07RR-F. 

N2XH-J – Bezhalogénový kábel, ktorý je odolný voči šíreniu plameňa. Pri horení neprodukuje nebezpečné splodiny, iba dym s nízkou hustotou, nízkou vodivosťou a korozivitou. Kábel N2XH-J je vhodný napr. na elektroinštaláciu v drevostavbách, drevodomoch a iných objektoch so zvýšeným rizikom vzniku požiaru.

V priemysle sa niekedy používajú špeciálne káble s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou. Keďže ide o osobitné prípady, nebudeme sa im teraz venovať. 

Označovanie káblov CYKY, CYKYLo (CYYP), CYSY a CGSG:

Nové značenie (CYKY-J 3 × 2,5)

CYKY

-

J

3

×

2,5

typ kábla

s ochranným vodičom (žltozelený)

počet vodičov

prierez vodičov

Staré značenie (CYKY 3C × 2,5)

CYKY

3

C

×

2,5

typ kábla

počet vodičov

s ochranným vodičom (žltozelený)

prierez vodičov

Tabuľka 1 – Porovnanie starého a nového značenia káblov CYKY, CYKYLo (CYYP), CYSY a CGSG

 

A čo slaboprúd?

Dnes je už samozrejmosťou, že pri stavbe či rekonštrukcii sa súčasne realizujú aj slaboprúdové rozvody. Ide napr. o počítačovú sieť, rozvod televízneho signálu, prepojenie prvkov inteligentnej elektroinštalácie či rozvod zvuku alebo dokonca videa.

Pri špecifických aplikáciách, ako napr. inteligentná elektroinštalácia, pripojenie špeciálneho termostatu a pod. sa vždy riaďte pokynmi výrobcu a použite kabeláž podľa jeho špecifikácie. Vo všeobecnosti sa však na slaboprúdové rozvody využívajú nasledujúce typy káblov:

UTP/FTP/STP – Nazýva sa aj sieťový kábel a ide o tzv. štruktúrovanú kabeláž, ktorá sa používa na rozvod dátovej počítačovej siete. Okrem počítačov sa pomocou nej pripájajú aj IP kamery a niektoré prvky inteligentnej elektroinštalácie. Niektorí ľudia ju používajú aj na prepojenie prvkov zabezpečovacieho systému (alarmu).

Koaxiálny kábel – Využíva sa na rozvod televízneho, tj. DVB-T alebo satelitného signálu. Pre satelitnú TV však musíte použiť špeciálny, na to určený koaxiálny kábel. Sat. signál má totiž vysokú frekvenciu a bežný koaxiálny kábel by ho príliš utlmil.

Dvojlinka – Je vhodná na prenos signálu zo zosilňovača do reproduktorov (nazývajú sa aj repro káble), dvojlinky sa tiež používajú na napájanie 12 V LED svietidiel alebo LED pásov.

Slaboprúdové káble sú väčšinou určené iba na použitie v interiéri, pri ich inštalácii pod omietku alebo do podlahy musíte použiť chráničky. Nie sú určené na silnoprúdové 230 V rozvody, iba na rozvody s bezpečným napätím.

Pozrieť ponuku káblov v našom e-shope »

Stále si nie ste istí?

Ak si stále neviete vybrať, pozrite si našu ponuku káblov v e-shope, prípadne nás kontaktujte a s výberom vhodného kábla vám radi poradíme.